PB : 08/08/2016 : Gesloten centra voor de verwijdering van illegalen: Theo Francken spreekt zichzelf tegen

Gesloten centra voor de verwijdering van illegalen: Theo Francken spreekt zichzelf tegen

 

Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) tracht zich opnieuw in de kijker te werken met de belofte hij op termijn voor 1.000 plaatsen zal zorgen in gesloten centra voor de verwijdering van illegalen. Alleen spreekt hij zichzelf dan tegen…

Nog geen week geleden verklaarde hij in een antwoord op een schriftelijke vraag van Barbara Pas immers dat hij tegen eind 2017 naar slechts 699 plaatsen wil evolueren (zie bijlage). Een pak minder dan de 1.000 die hij deze middag in een nieuwsuitzending beloofde. Bovendien blijkt dat hij een zekere achterstand heeft opgelopen in vergelijken met de beloftes die hij reeds in het verleden maakte. Zo beloofde hij eerder tegen 1 april 2016 605 plaatsen ter beschikking te zullen hebben, dat terwijl hij er op dit moment nog maar 583 heeft en tegen het einde van dit jaar aan slechts aan 597 zou komen.

Barbara Pas zal Theo Francken in de Kamer dan ook confronteren met zijn tegenstrijdige beloftes en diende reeds een nieuwe schriftelijke vraag in, teneinde duidelijkheid te scheppen. Men mag er immers van uitgaan dat Francken niet over de (financiële) middelen noch over de toestemming van de regering beschikt om tot deze 1.000 plaatsen te komen.

Barbara Pas: “Het lijkt er op dat Francken alweer grossiert in woorden, maar niet in daden”. Het Vlaams Belang wijst er opnieuw op dat de bevolking niets heeft aan de permanente aankondigingspolitiek van deze N-VA-regering en eist duidelijke beleidsdaden. “Niet alleen moet er werk gemaakt worden van een drastische verhoging van de capaciteit in de gesloten centra voor illegalen, ook moeten illegalen actief opgespoord worden. Daarnaast dringt ook de invoering van grenscontroles zich op.”

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...