PB : 07/11/2015 : De open brief van Bart De Wever: een maat voor niets

De open brief van Bart De Wever: een maat voor niets

 

In een open brief aan de Europese centrumrechtse partijen vraagt Bart De Wever om steun voor zogenaamd drastische maatregelen om de vluchtelingenstroom te stoppen. Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken “een zoveelste geval van woorden zonder daden.”

Terwijl N-VA-voorzitter Bart De Wever onlangs nog valselijk verklaarde in een debat tegen Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken dat deze regering er, mede door het beleid van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken, in geslaagd was om het aantal asielaanvragen gevoelig te doen dalen, blijkt uit nieuwe cijfers dat dit larie en apekool is. Op 4 en 5 november alleen al kwamen er 1.100 nieuwe asielzoekers bij volgens Dienst Vreemdelingenzaken. Een record.

“Het is duidelijk dat het uitblijven van echte beleidsmaatregelen op vlak van asiel en migratie nefast is”, aldus Tom Van Grieken. “De kracht van verandering blijkt, voor de zoveelste keer, een maat voor niets.”

Terwijl Theo Francken van geen hout pijlen weet te maken, tracht Bart De Wever de aandacht van het slappe N-VA-beleid af te leiden met een publiciteitsstunt: hij schreef een brief naar de Europese centrumrechtse partijen, waarin hij bijna smeekt om drastische maatregelen om de vluchtelingenstroom te stoppen. Tom Van Grieken: “Deze open brief lijkt eerder gericht te zijn aan de Vlaamse kiezer. Met deze brief wil De Wever de indruk wekken dat zijn partij deze asielcrisis wil aanpakken. Quod non. Deze open brief is alweer een zoveelste geval van woorden, zonder daden.”

Het Vlaams Belang eist dat deze regering eindelijk doet wat zij moet doen: de grenzen sluiten. Dat dit niet onmogelijk is, zoals de partij van Bart De Wever wel eens durft beweren, blijkt uit het feit dat vele andere landen uit de Schengenzone reeds wel een aantal noodzakelijke maatregelen hebben getroffen. Tom Van Grieken: “De Wever mag zoveel brieven schrijven als hij wil, desnoods zelfs een naar Sinterklaas. Een ding is duidelijk: indien de nodige nationale maatregelen door deze regering niet getroffen worden, zal de instroom niet stoppen.”

Welke moeten deze maatregelen zoal zijn? Vlaams Belang lijst concrete oplossingen op: 1. Het sluiten van de grenzen, wat zelfs binnen het huidige Schengenverdrag per direct mogelijk is, 2. Meer middelen besteden aan het screenen van teruggekeerde Syriëstrijders. Vlaams Belang wil dat teruggekeerde jihadisten per direct hun Belgische nationaliteit c.q. verblijfsvergunning verliezen, 3. Voluit inzetten op opvang in de regio, 4. Budgetten voor ontwikkelingshulp koppelen aan de creatie van zogenaamde ‘safe harbours’ in de desbetreffende landen.

Bob De Brabandere
Secretaris

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...