PB : 07/08/2016 : Uitwijzingsbeleid Francken: dikwijls woorden, nooit daden

Uitwijzingsbeleid Francken: dikwijls woorden, nooit daden

 

Vlaams Belang eist dat N-VA van strikt immigratiebeleid eindelijk regeringszaak maakt

 

Ondertussen raakte bekend dat de dader van de aanslag in Charleroi eerder al het bevel kreeg om het land te verlaten. Een bevel dat zonder gevolg bleef wegens ‘niet prioritair’.  Wat dat betreft, is er – helaas – niets nieuws onder de zon. Zo kwam midden mei naar aanleiding van een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas al aan het licht dat Mohamed Belkaïd, het brein achter de aanslagen in Parijs, reeds begin 2014 het bevel kreeg om het land te verlaten. Ook toen kwam het niet tot een uitvoering van dit bevel wegens… ‘niet prioritair’.

Deze opeenstapeling van nalatigheid in combinatie met een feitelijke straffeloosheid en een falend uitwijzingsbeleid zorgt voor een ideale omgeving waarin terroristen gedijen. Dat is na de aanslag in Charleroi nog maar eens gebleken.

Alle goednieuwsberichten van N-VA-staatssecretaris Francken ten spijt, blijft het uitwijzingsbeleid in dit land ronduit catastrofaal. Zo bleek exact een maand geleden – alweer uit het antwoord op een vraag van het Vlaams Belang – dat minder dan 20 procent van de 43.433 bevelen om het grondgebied te verlaten die vorig jaar werden afgeleverd, werd uitgevoerd.

Zolang een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd door een effectieve repatriëring zal zich het bericht verspreiden dat België het land is waar men – eens voet aan wal gezet – ook kan blijven én zullen feiten zoals die in Charleroi zich blijven herhalen.

Het Vlaams Belang is de permanente aankondigingspolitiek van Theo Francken  grondig beu en eist dat na de veelbelovende woorden eindelijk ook daden volgen. Wanneer het de N-VA menens is, maakt zij van de immigratiekwestie – eindelijk én dringend – een regeringszaak!

Drie maatregelen dringen zich op:

1.         Actieve opsporing van illegalen

2.         Drastische verhoging van de capaciteit in de gesloten centra voor illegalen

3.         Invoering grenscontroles.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...