PB : 07/04/2016 : Vlaams Belang waarschuwt voor nakende schuldkwijtschelding Griekenland

Vlaams Belang waarschuwt voor nakende schuldkwijtschelding Griekenland

 

Belgische regering moet meer lef en transparantie tonen in euro-discussies

 

Gerolf Annemans: “De EU begint te lijken op de Romeinse keizers die goud- en zilverstukken rondstrooiden tijdens hun triomftochten om politieke stabiliteit af te dwingen”

 

Vandaag kwam Vitor Constancio, vicepresident van de Europese Centrale Bank in het Europees Parlement een nieuw ECB-jaarrapport bespreken. In de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken werd hij onder andere ondervraagd door Europees parlementslid Gerolf Annemans.

Annemans klaagde vooreerst het gebrek aan debat aan over de ECB-politiek, ondermeer over de vederzetting van de geldperspolitiek (QE). Zonder dat de officiële doelstellingen worden bereikt (de inflatie opkrikken naar 2% en het huidige deflatiescenario afwenden), lijkt de EU-elite veeleer comfort te kopen voor haar door schuld overladen overheden. “De EU begint te lijken op de Romeinse keizers die goud- en zilverstukken rondstrooiden tijdens hun triomftochten om politieke stabiliteit af te dwingen”, aldus een snedige Annemans.

Annemans verwees in een tweede vraag naar de recente IMF-documenten van Wikileaks. In een transcript van een telefoongesprek (dat plaatsvond op 19 maart jl.) tussen hooggeplaatsten bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd openlijk gesproken over een schuldkwijtschelding voor Griekenland. Het IMF maakt er steeds minder een geheim van dat zij uit de zogenaamde Trojka wil stappen als de Europese Unie niet tot een schuldkwijtschelding komt. Uit het antwoord bleek dat de ECB grotendeels dezelfde mening is toegedaan. Als er een akkoord komt over een hulppakket zal schuldkwijtschelding daar zeker een onderdeel van zijn.

Het Vlaams Belang stelt inzake de aanslepende crisis in Griekenland een schuldig stilzwijgen van zowel centrale bankiers als regeringsleiders vast. Er is sprake van schaamteloze achterkamertjespolitiek, ook vanwege de Belgische regering. “In de jongste jaren is het overgrote deel van de Griekse schuldenberg, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in handen gekomen van de lidstaten uit de eurozone. Het is dus de belastingbetaler die zal moeten opdraaien voor de Griekse schuldenberg”, klinkt het bij Annemans.

In naam van de Vlaamse belastingbetaler eist het Vlaams Belang dan ook meer lef en transparantie vanwege de Belgische regering. Annemans: “Het is wraakroepend dat premier Michel (MR) en financiënminister Van Overtveldt (N-VA) in alle toonaarden zwijgen over deze nakende schuldkwijtschelding. Het is duidelijk dat de regering ofwel hopeloos achter de feiten aanloopt ofwel de zaken bewust achterhoudt.”

De factuur van de aanslepende eurocrisis zal volgens het Europees parlementslid bovendien nog verder oplopen. De Belgische belastingbetaler staat via het ESM-noodfonds immers nu al bijkomend garant voor miljarden euro's[1]. “De euro, die vol met diepe constructiefouten zit, is verworden tot één grote transfertunie van Noord- naar Zuid-Europa, nu zelfs door middel van schimmige schuldkwijtscheldingen. Het is wraakroepend dat N-VA, Open VLD en CD&V deze wanstaltige toestand na jaren zo kritiekloos en zonder enige vorm van debat blijven verderzetten.”

[1] ESM België: 2,78 miljard rechtstreeks, 24 miljard onrechtstreeks.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...