PB : 07/01/2016 : Cursus “omgaan met vrouwen” voor asielzoekers is naïeve en vrijblijvende symptoombestrijding

Cursus “omgaan met vrouwen” voor asielzoekers is naïeve en vrijblijvende symptoombestrijding

 

Massa-immigratie moet stopgezet worden

 

Het Vlaams Belang is bepaald niet onder de indruk van het voornemen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) om asielzoekers een les in seksuele opvoeding te geven na de massale aanranding van vrouwen door allochtonen in Keulen.

Deze aangekondigde maatregel is niet meer dan een vrijblijvende vorm van symptoombestrijding. Wie denkt dat eeuwenlange, tribaal- en godsdienstig geïnspireerde vrouwenmishandeling even kan ongedaan gemaakt worden met een les in seksuele opvoeding, geeft blijk van een verbijsterende naïviteit. Meer dan een druppel op een hete plaat zal die les niet zijn.

In plaats van te dweilen met de kraan open, moet de kraan dichtgedraaid worden. De grenzen moeten gesloten worden om de massa-immigratie in te dijken. De huidige toestroom van alleenstaande jonge mannen, voornamelijk moslims, is een tikkende tijdbom.

Het Vlaams Belang eist dat criminele asielzoekers onmiddellijk teruggestuurd worden naar hun landen van herkomst. De “sanctie” die nu door minister Jambon wordt voorgesteld, de overplaatsing van een open naar een gesloten opvangcentrum in afwachting van de goedkeuring van hun dossier, is een lachertje. Kamerlid Filip Dewinter zal de minister hierover tijdens de plenaire vergadering dan ook aan de tand voelen.

Het heeft ook geen enkele zin om asielzoekers een cursus te geven om respectvol met vrouwen om te gaan, terwijl de Vlaamse regering onder impuls van Liesbeth Homans (N-VA) 50 nieuwe moskeeën gaat subsidiëren waar exact het tegenovergestelde wordt gepredikt. De sharia is niet verenigbaar met de democratische rechtsstaat. Het Vlaams Belang benadrukt dat het ondubbelzinnig afzweren van de sharia de enige mogelijke maatstaf is om te bepalen of moslims al dan niet bereid zijn zich aan te passen aan onze samenleving.

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...