PB : 06/08/2016 : Asielzoekers doen massaal beroep op gezinshereniging

Asielzoekers doen massaal beroep op gezinshereniging

 

Al 5.121 gezinsherenigingen in eerste jaarhelft 2016

 

Filip Dewinter: “De afgelopen vijf jaar zijn er alleen al via gezinsherenging 74.000 vreemdelingen bijgekomen, een stad zo groot als Hasselt.”

 

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben 5.121 vreemdelingen een visum gekregen voor gezinshereniging. Vooral de toename van familieleden van politiek vluchtelingen valt op. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter opvroeg bij het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie.

De cijfers bewijzen andermaal dat de sterke aanwas van immigranten niet in het minst een gevolg is van de Belgische wet op de gezinshereniging. In de afgelopen vijf jaar werden niet minder dan 69.353 visa afgeleverd aan vreemdelingen om hun familie te vervoegen. Nemen we ook de eerste jaarhelft van 2016 in rekening, stijgt dat cijfer tot 74.474. “In bevolkingsomvang betekent dit dat er – op amper vijf jaar – alleen al via dit immigratiekanaal een stad zo groot als Hasselt is bijgekomen”, aldus Dewinter.

Hoewel Francken verwoede pogingen doet om de aangepaste wet op de gezinshereniging in de kijker te zetten, blijkt dat dus allerminst uit de cijfers. De opvallendste vaststelling is immers dat de piek van 2015 zich ook dit jaar doorzet. Uit de top tien van nationaliteiten aan wie gezinshereniging werd toegekend, blijkt duidelijk dat dit vooral een gevolg is van de aanhoudende asielinstroom. Waar vorig jaar Marokkanen de meeste visums voor gezinshereniging kregen, zijn dat vandaag vooral familieleden van mensen uit Syrië, Irak, Palestina en Afghanistan. “Na de eerste golf van vooral mannelijke asielzoekers volgt nu de tweede en grootste stroom, hun familieleden”, aldus het Vlaams Belang-kamerlid.

Volgens Dewinter is het concept van gezinshereniging voor onze samenleving zowel demografisch als budgettair onhoudbaar geworden. “In de loop der jaren is het systeem van gezinshereniging uitgegroeid tot een instrument om de officiële immigratiestop te omzeilen”. Afgelopen jaar stelde ook de gerenommeerde socioloog en immigratiedeskundige Paul Scheffer het concept van gezinshereniging in vraag (De Standaard, 26.9.2015). Volgens Scheffer zal door toedoen van de wet op de gezinshereniging het aantal asielzoekers op korte termijn verviervoudigen.

Dewinter: “Meer nog dan asiel of illegale immigratie an sich is gezinshereniging veruit de grootste immigratiepoort”. Het Vlaams Belang-kamerlid pleit daarom voor een totale opheffing van het volgens hem achterhaalde systeem. “Indien we de wet op de gezinshereniging niet afschaffen, zal ons nu reeds dichtbevolkte land compleet dichtslibben en onze sociale zekerheid imploderen.”  

Bijlagen: schriftelijke vraag Filip Dewinter en antwoord staatssecretaris Francken.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...