PB 06/07/2017: Turkije-rapport: Europees Parlement kritisch maar besluiteloos

Turkije-rapport: Europees Parlement kritisch maar besluiteloos
 

Initiatief om toetredingsonderhandelingen te stoppen ligt wel degelijk bij lidstaten
 

Vandaag stemde het Europees Parlement over het verslag van de Commissie 2016 over Turkije. Wat als het ‘meest kritische rapport ooit’ wordt bestempeld, gaat uitgebreid in op de mensenrechtensituatie en bedreiging van fundamentele vrijheden in het land.

De ‘kritische’ rapporten over Turkije stapelen zich de jongste jaren op in het Europees Parlement. In november 2016 nam het Europees Parlement het standpunt in om het toetredingsproces met Turkije te ‘bevriezen’. Nu luidt het weer “de toetredingsonderhandelingen met Turkije onverwijld formeel op te schorten als het (Turkse) constitutionele pakket ongewijzigd wordt geïmplementeerd”.

Zolang echter niet de enige juiste en finale conclusie wordt getrokken, zijn zulke rapporten niet meer dan een pedagogische tik op de vingers van het Turkse regime en valt te verwachten dat ene Recep Tayyip Erdogan er zich, net als vorig jaar en zolang het Europese geld blijft toestromen, niet al te veel of niets van zal aantrekken.

Er is maar één ultiem besluit: eindelijk erkennen dat Turkije niet Europees is en nooit Europees zal zijn. In die zin diende onze fractie ‘Europa van Naties en Vrijheid’ amendementen in om én de pre-toetredingsfinanciering én de toetredingsonderhandelingen met Turkije definitief te staken.

Hoewel de ECR-fractie geen amendementen indiende omdat dat wellicht gevoelig ligt binnen de conservatieve fractie, juichen we toe dat onze Vlaamse collega’s van N-VA onze amendementen mee goedkeurden. Als we daar nog een suggestie voor hen aan mogen toevoegen: fluister uw ministers in om op Europese Ministerraden uw bezorgdheden mee te nemen en niet alleen te pleiten voor een ‘bevriezing’ of een ‘opschorting’ van de toetredingsonderhandelingen, maar om een definitief einde te stellen aan alle EU-lidmaatschapsonderhandelingen met Turkije. Het initiatief daartoe ligt wel degelijk bij de lidstaten.

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...