PB : 06/06/2016 : 1 op 3 gevangenen is illegaal

1 op 3 gevangenen is illegaal 

 

62% van alle vreemde gedetineerden is illegaal

 

Filip Dewinter: “Zet illegale gevangenen het land uit en alle gevangenisproblemen zijn meteen opgelost”

 

De voorbije weken was (en is) er heel wat ongenoegen en onrust bij het gevangenispersoneel en braken er langdurige stakingen uit. De cipiers zijn vooral boos omwille van de besparingen en de personeelsbeperkingen die de regering hen wil(de) opleggen enerzijds en de blijvende overbevolking van de gevangenissen anderzijds.

Filip Dewinter: “Ik kan begrip opbrengen voor de wrevel die bij de cipiers heerst, vooral omdat er een oplossing voor het probleem voor het grijpen ligt. Uit cijfers die ik bij de minister van Justitie heb opgevraagd, blijkt dat van de 11.000 gedetineerden er liefst 5.304 (48%) een vreemde nationaliteit hebben. Meer zelfs: liefst 3.270 gedetineerden, goed voor een derde van de gevangenisbevolking en 62 procent van alle buitenlandse gedetineerden, zijn illegaal.

De top drie van de illegalen in onze gevangenissen ziet er als volgt uit: 377 Roemenen, 159 Marokkanen en 116 Albanezen. Uit de cijfers van minister Geens blijkt eveneens dat de regering in 2015 weliswaar 1.437 illegale vreemdelingen het land heeft uitgezet, maar dan wel nà hun vrijlating uit de gevangenis.

Filip Dewinter: “De oplossingen waar de regering nu aan werkt, bieden geen duurzame oplossing en kosten ons bovendien pakken geld. Een goede oplossing voor het probleem bestaat er niet zozeer in meer gevangenissen te bouwen of nog een blik cipiers open te trekken, en al zeker niet om meer veroordeelden in het enkelbandregime te steken of een lakser bestraffingsbeleid te voeren, zoals Geens nu doet. Neen, deze regering moet volop en prioritair inzetten op de verwijdering van de vreemdelingen die zich in onze gevangenissen bevinden. Wie als illegaal in de gevangenis terecht komt, moet zo snel mogelijk naar zijn land van herkomst worden gerepatrieerd om daar zijn straf uit te zitten. Hetzelfde geldt overigens ook voor vreemdelingen die hier legaal zijn. Als deze regering daar werk van maakt, is het gevangenisprobleem met één slag van de baan én realiseert ze bovendien meteen een forse besparing zonder dat daardoor sociale onrust moet uitbreken..

Bijlage: schriftelijke vraag nr. 432 van Filip Dewinter aan minister Geens

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...