PB 06/04/2017: Meer dan 1 op 2 OCMW-jobs gaat naar buitenlanders

Meer dan 1 op 2 OCMW-jobs gaat naar buitenlanders
 

De sociale tewerkstelling van buitenlanders door de OCMW’s kostte de belastingbetaler afgelopen jaar 88 miljoen euro
 

Werkzoekenden kunnen door het OCMW worden ingeschakeld in het kader van maatschappelijke integratie. Uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij de POD Maatschappelijke Integratie  blijkt dat het merendeel van deze OCMW-jobs in Vlaanderen weggelegd is voor niet-Belgen. Gezien de torenhoge werkloosheid bij onze eigen laaggeschoolden wil Pas dat deze gesubsidieerde jobs voorbehouden blijven voor wie over onze nationaliteit beschikt.

Van de 10.561 mensen die in 2016 door een Vlaams OCMW werden betaald in het kader van sociale tewerkstelling (de zogenaamde artikel 60’ers) beschikten er 5.700 of 54 procent niet over onze nationaliteit. Het gaat dan om onder meer mensen uit Azerbeidzjan, Bangladesh of Pakistan die worden ingeschakeld in de Kringwinkel of het rusthuis. Dit om voorbereid te worden op de arbeidsmarkt of om, surrealistischer nog, te kunnen doorstromen naar een werkloosheidsvergoeding. De sociale tewerkstelling van buitenlanders door de OCMW’s kostte de belastingbetaler afgelopen jaar 88 miljoen euro.

Volgens het Vlaams Belang-kamerlid is het binnen de OCMW’s immers een publiek geheim dat deze vorm van sociale tewerkstelling vaak wordt misbruikt om nadien het bewijs te kunnen leveren van een periode van tewerkstelling en zo het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen, doorgaans werkloosheidsuitkeringen.

Nationaliteitsvoorwaarde

Volgens Barbara Pas is het onzinnig dat er massaal laaggeschoolde buitenlandse werknemers worden aangeworven door de OCMW’s terwijl Vlaanderen meer dan 100.000 laaggeschoolde Vlaamse werklozen telt. Het Vlaams Belang-parlementslid dient daarom een wetsvoorstel in waarbij deze OCMW-jobs voorbehouden blijven voor wie over onze nationaliteit beschikt, net zoals dat voor ambtenaren het geval is.

Bijlage:

antwoord minister Borsus

– overzicht per vreemde nationaliteit

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...