PB : 06/04/2016 : Vlaams Belang roept Belgische regering op om nieuwe asielplannen EU te verwerpen

Vlaams Belang roept Belgische regering op om nieuwe asielplannen EU te verwerpen

 

Gerolf Annemans: “Asielbeleid moet uit handen EU”

 

De mogelijke hervormingen en denkpistes inzake asielprocedures en -opvang die de Europese Commissie bij monde van vicepresident Frans Timmermans naar voor schuift, met onder andere een unieke, eengemaakte asielprocedure in de EU, zijn compleet onaanvaardbaar voor het Vlaams Belang.

Dat de druk op landen aan de buitengrenzen, zoals Italië en Griekenland, het hoogst is, is wellicht correct, maar dat is uiteraard enkel te wijten aan het gebrek aan controle en bescherming van de buitengrenzen van de Unie. Eens binnen de grenzen van de EU reist men overigens met een uitzonderlijk gemak door naar lidstaten met een betere 'reputatie' inzake opvang en -uiteindelijk – een betere sociale zekerheid.

De denkpistes van de Commissie reppen met geen woord over een herziening of een actualisering van de Conventie van Genève, een opheffen van het terugwijzingsverbod, de opschorting van Schengen of opvang in eigen regio. Integendeel: het enige pad dat de EU bewandelt is dat van meer immigratie, door middel van nóg meer spreiding en het in het gareel doen lopen van sommige lidstaten die het probleem wél trachten te beheersen.

Dat de EU in het kader daarvan ook aandacht schenkt aan 'het verbeteren van veilige en legale migratieroutes' bewijst nogmaals dat de zogenaamde asielcrisis vooral een immigratiecrisis is. Een eerste voorbeeld daarvan is de één-voor-één-deal met Turkije.

Het asielbeleid moet dan ook uit handen van de EU gehaald worden, die totaal mislukt is en de migratie volledig uit de hand heeft laten lopen. De integrale bevoegdheid hierover moet opnieuw in handen van de veelgeplaagde lidstaten komen te liggen. Het Vlaams Belang roept de Belgische regering dan ook op om de plannen van de Commissie meteen naar de prullenmand te verwijzen.

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...