PB : 05/11/2015 : Protestmanifestatie Moslimbeurs : Vlaams Belang aanvaardt dictaat Brusselse PS niet

Protestmanifestatie Moslimbeurs : Vlaams Belang aanvaardt dictaat Brusselse PS niet

 

 

De Brusselse PS heeft bij monde van waarnemend burgemeester van de Stad Brussel Karine Lalieux een protestmanifestatie van het Vlaams Belang tegen de komst van fundamentalistische haatpredikers op de Foire Musulmane de Bruxelles verboden.

Daarmee bewijst de PS dat het in Brussel nog steeds met twee maten en twee gewichten meet: het wordt een democratische partij in Brussel verboden te manifesteren, maar anderzijds krijgen haatpredikers en aanhangers van de jihad in de hoofdstad van Europa zonder enig probleem een podium aangeboden.

De argumenten van Lalieux – namelijk dat de protestmanifestatie verboden wordt omwille van veiligheidsredenen – zijn natuurlijk een lachertje. Indien ze echt met de veiligheid zou inzitten, zou de hele moslimbeurs, die jaar na jaar de meest extremistische sprekers aantrekt, zelf al lang moeten verboden worden.  Als de Brusselse PS echt met de veiligheid zou begaan zijn, zou ze zelf actie ondernemen tegen extremisten die oproepen tot het plegen van zelfmoordaanslagen in niet-islamitische landen; in plaats van ze ongestoord hun boodschap te laten verkondigen in Brussel. Dat de Brusselse PS dat niet aandurft, zegt veel over haar gebondenheid aan een niet onaanzienlijk deel van haar kiespubliek…

Het Vlaams Belang aanvaardt deze duidelijk partijpolitiek gekleurde beslissing van Lalieux dan ook niet. Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens zal in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de Brusselse minister-voorzitter hierover interpelleren. Door moslimextremisten een vrij forum te bieden, en manifestaties van democratische politieke partijen slag om slinger te verbieden, reduceert de PS Brussel tot een bananenrepubliek waar willekeur troef is.

Bob De Brabandere
Voorzitter Vlaams Belang Brussel-19

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...