PB 05/04/2017: Verbouwingswerken nieuwe moskee Linkeroever stilgelegd door druk Vlaams Belang


Verbouwingswerken nieuwe moskee Linkeroever stilgelegd door druk Vlaams Belang
 

Vlaams Belang zal er serieus werk van maken om de vergunning voor de moskee definitief te laten weigeren
 

Filip Dewinter: “Wij zullen ons blijven verzetten tegen de evolutie naar een Mekka aan de Schelde, tegen de islamisering van Antwerpen.”

Er gaat nauwelijks een week voorbij of ergens in Antwerpen wordt een nieuwe moskee, een uitbreiding van een bestaande moskee, een Koranschool of een salafistische cursus aangekondigd. Voor de ondertussen 59e moskee in Antwerpen waren volop verbouwingswerken bezig (Pieter Doorlantlaan 11A, Linkeroever, in een winkelpand van 675 m2 + twee appartementen middenin een woonwijk). Een gedeelte zal worden ingericht als Koranschool.

Er werden reeds twee infoavonden georganiseerd: apart voor mannen en vrouwen (zie uitnodiging als bijlage). Ook werd een aparte ingang en gebedsruimte voor vrouwen geïnstalleerd: sekseapartheid in Antwerpen anno 2017. Zou het stadsbestuur een tempel tolereren waar blanken en zwarten op die manier gescheiden worden? De organisatie achter de moskee, de vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ (orwelliaanse naamgeving), beweert ‘pluralisme’ en ‘multiculturaliteit’ te ondersteunen, maar citeert een paar regels verder (zie bijlage) Bukhari & Muslim, Hadiths die aansporen tot intolerantie en haat jegens vrouwen en ongelovigen.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen weer maar eens de inplanting van een islamitisch haatpaleis waar de islamitische onderwerpingsleer centraal staat en sekseapartheid de toon zet.

Nadat het Vlaams Belang in de betreffende wijk een pamfletten- en petitieactie organiseerde (ook online, zie: https://www.petities24.com/geen_moskee_op_linkeroever) en gemeenteraadslid Gerolf Annemans het stadsbestuur aan de tand voelde, werd de bouwinspectie langsgestuurd. Omdat er geen vergunning is voor de noodzakelijke bestemmingswijzing naar een gemeenschapsvoorziening (cfr. decreet Ruimtelijke Ordening 2015), werden de verbouwingswerken nu stilgelegd.

Het Vlaams Belang wil dat het Antwerps stadsbestuur ervoor zorgt dat er geen vergunning wordt afgeleverd, zodat het voor deze moskee einde verhaal is. Zo niet, dan geldt de procedure dat buurtbewoners en belanghebbenden 30 dagen lang een bezwaarschrift kunnen indienen om alsnog de vergunning te doen intrekken. Het spreekt voor zich dat in dat geval het Vlaams Belang er serieus werk van zal maken om de nodige bezwaarschriften in te dienen teneinde de vergunning voor de moskee definitief te laten weigeren.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...