PB : 05/04/2016 : Morgen stelt Vlaams Belang interactieve website islamwatch.net voor

Morgen stelt Vlaams Belang interactieve website islamwatch.net voor

 

Partij wil islamiseringsgraad in kaart brengen

 

De jihad-aanslagen in Brussel hebben er helaas nog altijd niet voor gezorgd dat de fundamentele oorzaak wordt aangepakt. Symptoombestrijding blijft de regel.

Doorgaans beperkt de duiding en analyse zich tot het politiekcorrecte mantra dat het terrorisme het gevolg is van zogenaamde 'radicalisering' van een kleine minderheid die de islam verkeerd begrijpt. Dit is tragisch, want deze kortzichtige ‘analyse' heeft verkeerde ‘oplossingen' tot gevolg.

De basis voor meer jihad-aanslagen en meer dodelijke slachtoffers in België wordt vandaag nog steeds gelegd. De islamisering van ons samenleving en cultuur, de kern van het probleem, neemt hand over hand toe. De islam voert jihad – heilige oorlog – tegen ons, tegen Europa, tegen het Westen. De islamisering van een samenleving en cultuur geeft de evolutie aan waarbij steeds meer facetten van die samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten van de islam, vervat in de sharia.  Jihad-terreur is een middel, het sharia-kalifaat het doel.

De website www.islamwatch.net, die woensdag wordt voorgesteld, wil de islam in Vlaanderen op de voet volgen en monitoren, en zo de islamisering in kaart brengen. Alle feiten van islamisering – een nieuwe moskee in uw buurt, activiteiten van islamitische organisaties, een halalwinkel of -slager die geopend wordt in uw straat, de invoering van gescheiden zwemmen in het zwembad om de hoek, gesluierde vrouwen als loketbediende in uw gemeentehuis of als lerares op de school van uw kinderen, het bezoek van een klasje kinderen aan een moskee, halal slachten in de badkuip of op het balkon, niet-moslims, niet hetero’s en vrouwen die zichzelf in moslimbuurten moeten censureren, enzovoort (een lange lijst zult op de website kunnen vinden) – kunnen via deze website worden gemeld.

Het is immers belangrijk dat tekenen en symptomen van islamisering geregistreerd en in kaart gebracht worden. Op die manier kunnen we nagaan hoe de islamisering in onze steden en gemeenten evolueert en toeneemt, en gepast reageren.

De website zal worden voorgesteld en toegelicht door Filip Dewinter op woensdag 6 april om 11u op onze nationale zetel: Madouplein 8, Brussel, 7e verdieping. Graag vooraf aanmelden per kerende.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...