PB : 05/02/2016 : Nieuw bestuursakkoord Deurne: Groen heeft district gekaapt

Nieuw bestuursakkoord Deurne: Groen heeft district gekaapt

 

Jan Van Wesembeeck: “De onbekwame en uiteenvallende N-VA-fractie heeft Groen tot overwinnaar gekroond. De Deurnenaar die verandering wilde, is de dupe.”

 

Wie het oude en het nieuwe bestuursakkoord voor Deurne naast elkaar legt, stelt onmiddellijk vast hoezeer Groen – net als in Borgerhout – het district heeft gekaapt. De Deurnenaar, die in groten getale voor Verandering met grote 'V' heeft gestemd, is eraan voor de moeite. Symboliek is belangrijk: terwijl voordien het bestuursakkoord 'Trots op Deurne' heette, is de titel nu omgevormd tot een postmoderne uitroep: 'Deurne!'.

Wij vragen ons trouwens af wat er kan en zal uitgevoerd worden van dit 40 bladzijden tellende bestuursakkoord, want cijfers komen er vooralsnog niet aan te pas. Groen heeft niet alleen het bestuur qua beleidsvoerders kunnen kapen, maar ook wat ideologie betreft: dit nieuwe bestuursakkoord is rood-donkergroen van kleur en het weinige geel-zwart dat de N-VA erin had gebracht, is verwijderd. Zo is onze Vlaamse feestdag op 11 juli nergens meer te bespeuren. Overigens komen ook Open VLD en CD&V er bekaaid vanaf.

Het Vlaams Belang maakt zich bovendien grote zorgen over de gevolgen voor de mobiliteitsproblemen in Deurne. Zo wordt het toenemende parkeerprobleem in dit bestuursakkoord, dat eenzijdig op maat van de fietser lijkt te zijn gemaakt, totaal genegeerd. Ook inzake de aanhoudende vervreemding en onveiligheid in Deurne, ziet dit bestuursakkoord er door en door groenlinks uit: meer diversiteit, meer soft gepamper. Wij vragen ons af: hoe vaak moet bijvoorbeeld de Carrefour Express in Deurne (Florent Pauwelslei), die een paar dagen geleden reeds voor de tiende keer (!) werd overvallen, nog slachtoffer worden van criminaliteit vooraleer er écht iets verandert?

Het woord 'criminaliteit' komt in dit bestuursakkoord echter slechts één (1!) keer voor. Het aantal handtasdiefstallen, kettingroven en overvallen op apothekers en winkeliers indachtig, is dat een schande. Hoofdstuk 8 getiteld Veiligheid, dat nog geen halve A4 op het 40 pagina’s tellende bestuursakkoord telt, is te armzalig voor woorden en staat in schril contrast met de lofzang op de zogenaamde 'diversiteit' en andere pamperterminologie om zogenaamd 'samen te leven'. Wel is er kennelijk geld voor een zogenaamde 'diversiteitsraad' in Deurne. Het bestuursakkoord: “We trekken voluit de kaart van samenleven in deze superdiverse samenleving.” Alsof die zogenaamde 'superdiverse' samenleving, die zich veeleer manifesteert als een monoculturele islamiserende samenleving, niet juist de oorzaak is van talloze problemen, waaronder criminaliteit. Bovendien, wanneer inzake die 'diversiteitsraad' gewag wordt gemaakt van 'anderstaligen', stellen wij ons de vraag hoe zoiets (wettelijk) kan. Het Nederlands moet immers de voertaal zijn.

Tot slot: wanneer media vandaag schrijven dat het nieuwe bestuursakkoord “probleemloos werd goedgekeurd” dan dwalen ze, want de stemming vond pas plaats om 23:55!

Conclusie: Met dit groenlinkse bestuursakkoord wordt de Deurnenaar, die in 2014 een centrumrechtse geel getinte stem uitbracht, nog meer bedrogen dan met het vorige bestuursakkoord. Het enige waar Deurne zeker van kan zijn, is dat het Vlaams Belang zich nu nog meer dan voordien zal verzetten tegen dit links-populistische non-beleid. Wij zijn immers nog steeds 'Trots op Deurne'.

Jan Van Wesembeeck
Voorzitter Vlaams Belang Deurne
jan@vlaamsbelangdeurne.org
0477/208 606

Guy Dirckx
Fractiesecretaris Vlaams Belang Deurne
guy.dirckx@vlaamsbelang.org
0485/55 01 93

 

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...