PB : 04/12/2015 : Turteltaks: Vlaamse regering wil grondwet aan haar laars lappen

Turteltaks: Vlaamse regering wil grondwet aan haar laars lappen

 

Chris Janssens: “Vlaams Belang zal burgers die ongrondwettelijke taks aanvechten, ondersteunen.”

 

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Vlaamse regering in al haar ijver om de Vlaming op te zadelen met een nieuwe energieheffing nu zelfs de Grondwet aan haar laars wil lappen. Minister van Energie Annemie Turtelboom is immers duidelijk niet van plan om rekening te houden met de vlijmscherpe kritiek van de Raad van State op haar ‘Turteltaks’ die volgens het rechtscollege neerkomt op een grondwettelijk niet toegelaten tweede heffing op het elektriciteitsverbruik.  Er wordt immers een Vlaamse taks ingevoerd op een materie waarop reeds een federale belasting wordt geheven. 

 

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, is tevreden met het advies van de Raad van State, maar allerminst met de houding van de Vlaamse regering: “De energieheffing is een fundamenteel onrechtvaardige belasting die de de kost van een ondeugdelijk subsidiebeleid doorschuift naar de gewone Vlaming. De heffing is bovendien een compleet asociale zesde verhoging van de elektriciteitsfactuur op korte tijd. Nu naast de publieke opinie, ook de Raad van State de energieheffing neersabelt, zou men toch mogen verwachten dat de Vlaamse regering het geweer van schouder verandert, maar dat is blijkbaar niet het geval”. 

 

Chris Janssens vraagt zich ook af “hoe de Vlaamse regering nog langer van de burgers wil verwachten dat ze de wetten naleven en ook deze nieuwe taks braaf zullen slikken, wanneer ze zelf de Grondwet aan haar laars lapt”. Hij vraagt de Vlaamse regering dan ook met aandrang alsnog komaf te maken met de ‘Turteltaks’ en doet de regering de suggestie om de schuldenput ten gevolge van de oversubsidiëring van groene stroom te dichten via een bijdrage vanuit de superwinsten die sommige bedrijven realiseerden uit de groene stroom, een verlaging van de winstuitkeringen aan de aandeelhouders van de distributienetbeheerders en een gespreide aflossing uit de algemene middelen. Mocht de regering alsnog onredelijk blijven en doorzetten met deze onbillijke taks, dan is het Vlaams Belang graag bereid om burgers te ondersteunen die de ongrondwettelijke taks willen aanvechten. 

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...