PB : 04/05/2016 : Vlaams Belang roept hulp in van ouders om islamplannen katholiek onderwijs te begraven

Vlaams Belang roept hulp in van ouders om islamplannen katholiek onderwijs te begraven

 

In een brief die door iedereen kan worden ondertekend via www.geenislamoponzeschool.be roept het Vlaams Belang de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, op af te zien van zijn plannen om de islam een belangrijke plaats te geven in het katholiek onderwijs.

“Als ouder dacht ik dat het katholiek onderwijs opkomt voor christelijke waarden. U maakt echter duidelijk dat dit voor wat u betreft verleden tijd is. U wil zelfs meewerken aan de verspreiding van de islam, een religie die door haar onverdraagzame leerstellingen in een groot deel van de wereld voor ellende, onvrijheid en geweld zorgt”, klinkt het in het schrijven aan Boeve.   

Volgens het Vlaams Belang zullen de gevolgen van de beslissing dan ook bijzonder nefast zijn. “Veel allochtone meisjes zullen – onder sociale druk – verplicht worden op school een hoofddoek te dragen, religieuze conflicten worden op school geïmporteerd en van integratie zal nog minder sprake zijn dan nu al het geval is”, luidt het in de aanklacht.  “U wil katholieke scholen zelfs aanzetten mee te werken aan de verspreiding van de islam, een religie die door haar onverdraagzame leerstellingen in een groot deel van de wereld voor ellende, onvrijheid en geweld zorgt.”  

De partij is er rotsvast van overtuigd dat de demarche van de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen lijnrecht ingaat tegen de wil van een overgrote meerderheid van de bevolking. Ze verwijst hiervoor naar opiniepeilingen van de Europese commissie, European Social Survey en naar recentere onderzoeken van Ivox en Ipsos waaruit bleek dat het merendeel van de mensen gekant is tegen een verdere islamisering van onze samenleving.  

De brief besluit met een dwingend verzoek aan Boeve: “Indien u niet bereid bent af te zien van uw wereldvreemde plannen, verzoek ik u uw ontslag in te dienen als directeur-generaal van het katholieke onderwijs en plaats te maken voor iemand met meer gezond verstand.”

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...