PB : 04/05/2016 : Slechts 40% Antwerpse agenten woont in Antwerpen

Slechts 40% Antwerpse agenten woont in Antwerpen

 

Vlaams Belang wil premie voor in Antwerpen wonende agenten

 

Uit officiële cijfers (2015) die het Vlaams Belang kon inkijken, blijkt dat slechts 40% van de Antwerpse agenten in Antwerpen woont. Alleen in Brussel 19 (21%) en Luik (33%) is de situatie nog schrijnender. Concreet betekent dit dat van de 2687 agenten die het Antwerpse korps telt, er slechts 1086 in Antwerpen woont.

Het is zeer de vraag hoe het Antwerpse politiekorps een afspiegeling kan zijn van de Antwerpse samenleving wanneer het overgrote deel van de Antwerpse agenten niet eens in Antwerpen woont. Er moet dan ook maximaal gestreefd worden naar het recruteren van agenten die zelf ook in Antwerpen wonen.

Vele agenten vluchten weg uit Antwerpen wegens de te grote werkdruk, die het gevolg is van de grootstedelijke omstandigheden. Agenten die in de stad wonen en er ook werken zouden dan ook extra moeten worden beloond, met een premie.

Filip Dewinter
Fractieleider gemeenteraad Antwerpen

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...