PB : 04/05/2016 : Hoofddoeken, moslimgebedsruimten, islamitische uitstappen,…: katholiek onderwijs kiest voor vrijwillige islamisering

Hoofddoeken, moslimgebedsruimten, islamitische uitstappen,…: katholiek onderwijs kiest voor vrijwillige islamisering

 

Vlaams Belang ondervraagt minister van Onderwijs Crevits en roept ouders op tot protest

 

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, is verbijsterd na de aankondiging van het katholiek onderwijs dat het de islam in haar scholen zal gaan faciliteren. Volgens Lieven Boeve, de topman van de katholieke onderwijskoepel, zullen in katholieke scholen voortaan hoofddoeken mogen gedragen worden, zullen er islamitische gebedsruimten worden ingericht en zullen zelfs islamlessen en islamitische schooluitstappen voorzien worden. 
 
Voor het Vlaams Belang zijn de plannen van het katholiek onderwijs te gek voor woorden en absoluut onaanvaardbaar. De plannen komen – gezien de snelle aangroei van het aandeel moslimleerlingen in ons onderwijs – de facto immers neer op een vrijwillige islamisering. Chris Janssens: “Met deze nieuwe knieval  voor de islam is weer een volgende stap gezet in de islamisering van onze samenleving. De islam staat haaks op de Europese waarden en op de verworvenheden van onze democratische samenleving. Dat in geen enkel moslimland de vrijheid van godsdienst of meningsuiting is gewaarborgd, maakt dit meer dan voldoende duidelijk. Het katholiek onderwijs weet niet waar het aan begint: islamisering begint met het faciliteren van de islam en eindigt met het verdwijnen van de vrijheid van niet-moslims.”
 
Het Vlaams Belang wijst bovendien ook op de negatieve gevolgen op korte termijn. Moslimfanatici zullen dankzij de afschaffing van het hoofddoekverbod voortaan zelfs op school hun dochters kunnen onderwerpen aan de hoofddoekplicht (en thuis kunnen straffen bij niet naleving ervan). Bovendien leidt het geen twijfel dat de maatregel de weg zal effenen voor groepsdruk op allochtone leerlingen die géén hoofddoek willen dragen of níet willen bidden op school. Kortom, de maatregel zal segregatie in onze scholen in de hand werken en religieuze conflicten veroorzaken.
 
Chris Janssens zal deze namiddag in het Vlaams Parlement minister van Onderwijs Hilde Crevits ondervragen over de funeste plannen van het katholiek onderwijs. Hij hoopt dat de minister deze onderwijskoepel alsnog op betere ideeën kan brengen. Het Vlaams Belang roept bovendien ook de ouders van leerlingen die school lopen in het katholiek onderwijs op hun protest kenbaar te maken tegen de wereldvreemde ambities van de top van het katholiek onderwijs. 

 

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...