PB : -04/05/2016 : De natte droom van Erdogan komt uit, de nachtmerrie van Europa breekt aan

De natte droom van Erdogan komt uit, de nachtmerrie van Europa breekt aan

 

Tot die conclusie komt Barbara Pas na het groen licht dat de Europese Commissie aan Turkije gaf over het visumvrij reizen naar de EU.

“Door in te stemmen met het Turks dictaat, beloont de Europese Commissie de jarenlange Turkse chantagepolitiek én rolt het de rode loper uit voor 80 miljoen Turkse immigranten”, stelt Pas. Aangezien het fiat van de Commissie nog door de lidstaten dient te worden goedgekeurd, vroeg het Vlaams Belang-kamerlid vandaag in de Kamer naar het standpunt van de federale regering. Hoewel premier Michel in zijn antwoord aangaf niet naïef te zijn, liet hij het tegendeel blijken. Zo weigerde hij te antwoorden op de vraag van Pas om de resultaten van de beloofde impactstudie – die een inschatting moet maken wat de gevolgen van de Turkse visaliberalisering – bekend te maken.

Vetorecht

Volgens Pas is de vrijblijvende houding van de federale regering onverantwoord. Ze refereerde hiervoor naar de opheffing van de visumverplichtingen voor de zowat 9 miljoen inwoners van Servië en Macedonië in 2009. “Dat leidde toen tot een precaire asielcrisis. Het enige verschil nu is dat ze niet met 9 maar met 80 miljoen zijn, en dat de redenen om te vluchten er veel groter zijn.” Met dit laatste verwees ze naar de massale vervolging van regimekritische journalisten en burgers en de onderdrukking en militaire bekamping van de Koerdische gemeenschap.

Pas riep de Belgische regering dan ook op zich te verzetten tegen deze waanzinnige beslissing en eiste dat Michel zijn vetorecht gebruikt.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...