PB : 04/04/2016 : Aantal genitale verminkingen verdrievoudigd

[PERSBERICHT – 04 april 2016]

Aantal genitale verminkingen verdrievoudigd

 

Van 2009 tot 2013 verdrievoudigde het aantal diagnoses van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België, zo blijkt uit cijfers die Barbara Pas, kamerlid van het Vlaams Belang, opvroeg bij de minister van volksgezondheid, Maggie De Block.

In 2009 waren 64 gevallen bekend van vrouwelijke genitale verminking, ook gekend als ‘vrouwenbesnijdenis’. In 2013 liep dit op tot 198. In zo’n twee derde van de gevallen gaat het om vrouwen met een Afrikaanse nationaliteit. Gegevens voor 2014 en 2015 zijn nog niet beschikbaar, en alleszins zijn de cijfers een enorme onderschatting, gezien het hierbij enkel gaat om vrouwen die gehospitaliseerd werden. Vrouwen die genitaal verminkt zijn en op de dienst spoedgevallen terechtkomen of een eenvoudig raadpleging doen, zijn niet in de cijfers opgenomen. “De opwaartse trend is echter pijnlijk duidelijk”, klinkt het bij het Vlaams Belang.

In dat verband neemt het Vlaams Belang met verbazing kennis van de volgende passage in het antwoord van de minister: “Een ondercodering (onderschatting, red) van de diagnoses van vrouwelijke genitale verminking is meer dan waarschijnlijk aangezien een deel van het ziekenhuispersoneel niet vertrouwd is met dergelijke praktijk en dit fenomeen niet kent.”

Genitale verminking bij vrouwen is wijdverspreid in de Afrikaanse en islamitische wereld, maar is in België verboden. Het aantal veroordelingen is echter vrijwel onbestaande, omdat de barbaarse VGV clandestien gebeurt en vrouwen doorgaans zwijgen omdat ze zich schamen, maar ook omdat ze er vaak oprecht van overtuigd zijn dat deze cultureel-religieuze praktijk nodig is. Het aantal vrouwen dat in België ‘heel waarschijnlijk reeds besneden’ is, lag in 2012 op 13.112, een verdubbeling tegenover 2007 en een gevolg van de stijging van het aantal vrouwen dat naar België komt uit landen waar VGV wordt toegepast.

Belangrijk om te erkennen is dat genitale verminking bij vrouwen door de islamitische leer is geïncorporeerd en via de Hadith (heilige islamitische bron inzake het leven van de islamitische profeet Mohammed, volgens de islam ‘de perfecte mens’) in stand wordt gehouden. Wereldwijd gebeurt het overgrote deel van de genitale verminkingen dan ook bij moslims: behalve in Afrika gebeurt het ook steeds meer in de islamitische wereld in het Midden-Oosten en Azië. Het als minderwaardig bestempelen van de vrouw en het ontnemen van haar seksueel genot, is immers inherent aan de islamitische leer.

Door de aanhoudende instroom van niet-westerse immigranten en asielzoekers alsook de islamisering van onze cultuur, zal het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking blijven stijgen. Volgens Barbara Pas is het onvoorstelbaar dat dit soort barbaarse praktijken in België steeds meer voorkomt. “Genitale verminking is totaal tegenstrijdig met onze humane, Europese cultuur en is, gezien het clandestiene karakter en de schaamtecultuur, amper te bestrijden. Met open grenzen wordt het risico voor meisjes hier om genitaal te worden verminkt alleen maar groter. De enige duurzame remedie is dan ook om te stoppen met het importeren van een dergelijke cultuur.”

Bijlage: antwoord minister De Block

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...