PB : 04/01/2016 : Senator kost tot 3.760 euro per uur plenaire vergadering

Senator kost tot 3.760 euro per uur plenaire vergadering

 

Dat de Senaat een overbodige en geldverslindende instelling is, is al langer geweten. De Senaat heeft politiek gesproken immers geen enkele relevantie meer en houdt zich derhalve nog vrijwel uitsluitend bezig met bezigheidstherapie, zoals het opstellen van informatieverslagen over onderwerpen waarvoor de Senaat niet bevoegd is en die voor de rest door niemand worden gelezen.

Sinds 2014 is de Senaat voornamelijk samengesteld uit deelstaatsenatoren. Deze worden, voor het parlementaire werk dat ze in de Senaat verrichten, niet vergoed. Daarnaast zijn er evenwel nog 10 gecoöpteerde senatoren, een categorie senatoren die door de traditionele partijen werd gecreëerd om gebuisde parlementsleden te kunnen opvissen. Deze senatoren krijgen wél nog een fikse vergoeding van de Senaat.

Zo berekende Vlaams Belang-senator Anke Van dermeersch de vergoedingen die deze tien senatoren elk ontvangen. Die vergoedingen verschillen nogal van elkaar, maar het is duidelijk dat er door sommigen flink aan inkomsten kan worden gecumuleerd, waardoor de vergoedingen niet te versmaden zijn.

Vooreerst is er de Senaatsvoorzitter zelf, de Nederlandsonkundige Christine Defraigne, die op jaarbasis via haar Senaatsmandaat – en dus naast haar vergoeding als Waals parlementslid – 105.450 euro binnenrijft . Uitgedrukt in het aantal uren die de Senaat in plenaire vergadering houdt, komt dat neer op een vergoeding van 4.585 euro per uur vergaderen.

Wat de gecoöpteerde senatoren betreft, zijn de kampioenen in het binnenrijven van een vergoeding de PS’er Philippe Mahoux en de CD&V’er Steven Van Ackere. Zij krijgen op jaarbasis een vergoeding van 86.474 euro. Drukt men dat uit in het aantal uren die de Senaat in plenaire vergadering houdt, dan komt dat neer op een vergoeding van 3.760 euro per uur vergaderen. Zij worden op de voet gevolgd door de sp.a’er Bert Anciaux die 82.607 euro per jaar krijgt, of 3.592 euro per uur plenaire vergadering.

De gewone senatoren moeten het wel met een stuk minder doen. Wie alleen commissievoorzitter is, krijgt 64.762 euro op jaarbasis en wie alleen gecoöpteerd senator is, moet het stellen met 60.985 euro.

Desalniettemin blijft het mandaat van gecoöpteerd senator een erg lucratieve bezigheid, vooral als men het (zeer beperkt) verzette werk en het (gebrek aan) maatschappelijk en politiek nut ervan in ogenschouw neemt. De Senaat wordt dus best zo snel mogelijk afgeschaft, te beginnen met het mandaat van gecoöpteerd senator.

Anke Van dermeersch
Gemeenschapssenator

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...