PB : 03/05/2016 : “Asielfactuur zal nog verveelvoudigen”

“Asielfactuur zal nog verveelvoudigen”

 

“Terwijl de Vlaming overal steeds dieper in eigen vlees moet snijden in de vorm van BTW-verhogingen, een indexsprong en verlammende belastingverhogingen, staat de geldkraan richting asiel wagenwijd open.”

 

Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op het bericht dat de opvangkostprijs voor asielzoekers dit jaar zal oplopen tot 1,5 miljard euro.

Uit de meerjarenbegroting die België indiende bij de Europese Commissie blijkt dat de opvang van asielzoekers de belastingbetaler dit jaar 1,47 miljard zal kosten. Opmerkelijk: de kosten waarvoor de OCMW’s opdraaien zijn hier niet in vervat, niettegenstaande zij de zwaarste lasten dragen. Het reële cijfer ligt bijgevolg nog een pak hoger. Ook de Europese kost van 6 miljard ingevolge de bedenkelijke Turkije-deal waar ook België zijn bijdrage levert, wordt niet in het globale cijfer opgenomen, net als de disproportionele uitkeringsafhankelijkheid van asielzoekers. Zo bleek uit een studie van de KUL dat na tien jaar 3 op de 4 asielzoekers nog steeds beroep doet op een uitkering.     

Gezinshereniging verstrengen

Bovendien wordt er ook geen rekening gehouden met de gezinshereniging waar asielzoekers gretig gebruik van maken. Zo blijkt uit cijfers van socioloog en migratiedeskundige Paul Scheffer dat als gevolg van het recht op gezinshereniging het aantal asielzoekers zal verviervoudigen. Niettegenstaande staatssecretaris Francken reeds meermaals aankondigde de regels voor gezinshereniging voor asielzoekers te verstrengen, zijn zijn woorden nog steeds niet omgezet in daden.

Berekeningen die de studiedienst van het Vlaams Belang schatten de opvangkostprijs per asielzoeker op 1.249 euro per jaar. Rekening houdend met het aantal erkende asielzoekers van 2015 betekent dat een totale kostprijs van bijna 3 miljard euro. Indien ook de prognoses van gezinshereniging worden opgenomen, zal dit cijfer zelfs oplopen tot een veelvoud.   

“Conventie van Genève is achterhaald”

“Terwijl de Vlaming overal steeds dieper in eigen vlees moet snijden in de vorm van BTW-verhogingen, een indexsprong en verlammende belastingverhogingen, staat de geldkraan richting asiel wagenwijd open. Dit tast het rechtvaardigheidsgevoel van de mensen aan”, reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. De Vlaams Belang-voorzitter pleit onomwonden voor een totale ommezwaai in de gehele asielproblematiek waarbij de volgens hem achterhaalde Conventie van Genève wordt herzien. Anderzijds moeten we ook het aanzuigeffect temperen. “Door het gulle sociaal systeem van leeflonen, sociale huisvesting, arbeidsbegeleiding, inburgeringscursussen, enz… slipt het opvangnet voor onze eigen sociaal zwakkeren dicht én dreigt het hele systeem te imploderen”, klinkt het.   

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...