PB : 03/03/2016 : 52,44% moslims in Antwerps stedelijk basisonderwijs

52,44% moslims in Antwerps stedelijk basisonderwijs

 

Voor het eerst moslimmeerderheid in stedelijke lagere scholen

 

Filip Dewinter: “Onderwijs is beste graadmeter voor islamisering van Antwerpen. Evolutie is angstaanjagend en dramatisch.”

Voor het eerst vormen moslimleerlingen (schooljaar 2015-2016) in het Antwerps stedelijk basisonderwijs een meerderheid. Niet minder dan 52,4% van de kinderen in het stedelijk basisonderwijs volgt islamitisch godsdienstonderricht. Van de 12.300 kinderen in het Antwerps stedelijk basisonderwijs zijn 6.451 moslim.

In het stedelijk basisonderwijs volgt 18,7% katholiek godsdienstonderricht, 1,6% protestantse godsdienst, 52,4% islamitisch godsdienstonderricht en 26,4% niet-confessionele zedenleer.

Uit opgevraagde cijfers bij de Antwerpse schepen voor onderwijs kan het volgende worden afgeleid: op het Kiel is maar liefst 82,7% van de schoolgaande kinderen in het stedelijk basisonderwijs moslim; in Antwerpen-Noord (Seefhoek) 64,6%; in Borgerhout 63%; in Deurne 58,7% en in Hoboken is 57% van de kinderen in het basisonderwijs moslim. Wilrijk en Berchem zijn goed voor elk 46%; Ekeren 14%; Merksem 76,70%; Berendrecht-Zandvliet-Lillo 15,36%; Antwerpen-Linkeroever 60%. De overige buurten van het district Antwerpen zijn goed voor 39,4% (zone 2000); 29% (zone 2018); 40,5% (zone 2030).

Top 5 percentage moslims:
Flora, Borgerhout: 94%
De Horizon, Borgerhout: 93.5%
Creatopia, Antwerpen-Kiel: 91%
De Esdoorn, Borgerhout: 88%
De Piramide, Antwerpen-Kiel: 88%

Het Antwerps stedelijk onderwijs islamiseert in snel tempo. Terwijl in 2007 39,6% van de leerlingen van het stedelijk onderwijs moslim was, was dit in 2009-2010 reeds 40%. Voor het huidige schooljaar (2015-2016) loopt het cijfer op tot 52,44%. Een jaarlijkse stijging van gemiddeld 1,6 procentpunt.

Van de 58 stedelijke basisscholen tellen 33 scholen meer dan 50% moslims, waaronder 7 meer dan 60%, 8 meer dan 70%, 6 meer dan 80% en 3 zelfs meer dan 90%.

De situatie wordt langzaam maar zeker dramatisch, de evolutie is angstaanjagend. Voor het eerst is een meerderheid van de scholieren in het stedelijk basisonderwijs moslim. De 1400-jarige islamitische geschiedenis toont aan dat waar moslims in de meerderheid komen, de vrijheid afkalft. In de scholen waar reeds een meerderheid moslim is, is een vorm van omgekeerde integratie bezig.

Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het de hoogste tijd wordt voor doortastende maatregelen om de voortschrijdende islamisering van Antwerpen te stoppen. De traditionele partijen moeten dringend ophouden hun kop in het zand te steken voor de islamproblematiek. Het Vlaams Belang eist voor Antwerpen een immigratiestop voor nieuwe vreemdelingen en wil dat de Antwerpse concentratiescholen worden omgevormd tot inburgeringsscholen, waarin gefocust wordt op de overdracht van taal en Europese waarden en normen. Moslims die weigeren zich aan te passen aan onze samenleving, moeten worden gestimuleerd om terug te keren naar het land van herkomst.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...