PB : 03/01/2016 : Stuur je nieuwjaarsbrief naar premier Michel

Stuur je nieuwjaarsbrief naar premier Michel

 

In een nieuwjaarsboodschap, die iedereen persoonlijk kan sturen naar premier Michel, roept het Vlaams Belang op om dit jaar een einde te stellen aan de massa-immigratie richting dit land. “Treed op of treed af”, klinkt het.

Zowat 30.000 asielzoekers kregen het afgelopen jaar groen licht om in België te blijven. Na volgmigratie zal dat cijfer nog sterk aandikken. Zo verwachten migratiedeskundigen een verviervoudiging als gevolg van gezinshereniging. Concreet betekent dit dat het opengrenzenbeleid dat in 2015 werd gevoerd, zal uitmonden in het onthaal van om en bij de 120.000 asielzoekers. Dat is de totale bevolking van de Waalse hoofdstad Namen. Daarbovenop komt nog de legale migratie.

Partijvoorzitter Tom Van Grieken: “De maatschappelijke én financiële kostprijs van deze immigratietsunami is niet te overzien. Alleen al op het vlak van (sociale) huisvesting, mobiliteit en onderwijs zijn de gevolgen catastrofaal. En dan hebben we het nog niet over de toenemende druk op de open ruimte, de uitholling van de sociale zekerheid en de import van religieus geweld.”

Het Vlaams Belang wil dat deze politiek van bevolkingsvervanging stopt. In een nieuwjaarsbrief aan premier Michel roept de partij op om in 2016 de instroom drastisch te verkleinen en de uitstroom te vergroten. De Vlaams-nationale partij legt hiertoe vijf actiepunten op tafel:

  • Voer consequent grenscontroles in
  • Verstreng de regels voor gezinshereniging
  • Verdubbel de capaciteit in de gesloten centra voor gedwongen terugkeer
  • Stop de ontwikkelingshulp aan landen die weigeren afgewezen onderdanen terug te nemen
  • Breid de lijst van veilige landen uit

Via het onlineplatform www.nieuwjaarsbriefmichel.be kunnen burgers de nieuwjaarsbrief van het Vlaams Belang onderschrijven, waarna deze automatisch naar premier Michel wordt verstuurd.  

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...