PB : 02/12/2015 : Agressieve en hinderlijke bedelarij in Brussel: tijd voor een actieplan!

Agressieve en hinderlijke bedelarij in Brussel: tijd voor een actieplan!

 

Vandaag interpelleerde Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens de Brusselse minister-voorzitter Vervoort over het fenomeen van de agressieve en hinderlijke bedelarij in Brussel.

 

Naast het eerder reeds gekende fenomeen van de bedelende Romavrouwen – vaak vergezeld door kinderen – lijkt nu ook de asieltsunami een impact te hebben op de toenemende bedelarij in Brussel.

In België kon bedelarij en landloperij via een wet uit 1891 worden beteugeld, maar die wet werd in 1993 uit het strafwetboek geschrapt. Gemeentelijke reglementen kunnen dit echter via een systeem van GAS-boetes ontwijken. In andere Europese hoofdsteden bestaat er reeds een duidelijk bedelverbod. Zo bijvoorbeeld in Amsterdam, waar het bedelverbod is opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Heel wat Brusselaars of bezoekers aan Brussel ergeren zich aan de bedelarij in onze straten, wanneer die bedelarij ook gepaard gaat met agressief  gedrag, zakkenrollerij, etc…;  of omdat de bedelaars moedwillig de doorgang van voetgangers en voertuigen hinderen. Daarenboven gaat het in Brussel vaak om georganiseerde bedelarij door bendes, waarbij mensen die het al moeilijk hebben nog eens extra worden uitgebuit.

Uit het antwoord van de minister-voorzitter blijkt dat er in Brussel absoluut geen enkele visie of beleid bestaat om dit probleem ten gronde aan te pakken. Meer nog: ondanks de vele kilo’s papier van het jaarlijkse “Brusselse armoederapport” en het credo “meten is weten” heeft de Brusselse regering er zelfs bij benadering geen flauw idee van hoeveel bedelaars het hoofdstedelijk gewest telt, zo moest Vervoort toegeven.  Laat staan dat zijn regering zinnens zou zijn om het fenomeen aan te pakken.

Het Vlaams Belang vraagt dat de hoofdstedelijke regering de bedelarij in Brussel in kaart zou brengen, en een actieplan zou uitwerken om alvast het fenomeen van de agressieve, hinderlijke bedelarij in de hoofdstad een halt toe te roepen.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...