PB : 02/10/2016 : Hongaren willen baas blijven in eigen land

Hongaren willen baas blijven in eigen land

 

Vlaams Belang wil bindende referenda naar Zwitsers model

 

Niettegenstaande de matige opkomst laat de uitslag van de volksraadpleging die vandaag in Hongarije werd gehouden, ruimte tot interpretatie. Zoals verwacht, heeft een overweldigende meerderheid van de Hongaarse kiezers via het uiterst democratische middel van een referendum te kennen gegeven baas in eigen land te willen blijven. De boodschap is duidelijk: de Hongaren willen niet opdraaien voor de gevolgen van een onverantwoorde immigratiepolitiek van anderen en willen zélf bepalen wie onder welke voorwaarden het land binnenkomt.

In de aanloop naar het referendum heeft de Hongaarse president Orban er terecht op gewezen dat geen enkele Europese regering – en al helemaal niet de Europese Commissie – een mandaat van de bevolking heeft gekregen om de deuren open te zetten voor massale immigratie. Met hun negatieve uitlatingen over het Hongaarse referendum zetten verschillende West-Europese politici dan ook de wereld op zijn kop. Het probleem is immers niet dat de Hongaren de gelegenheid kregen om zich in alle vrijheid uit te spreken; het probleem is dat wij die kans tot op heden niet kregen.

Lange tijd trok de EU miljoenen euro’s uit om Oost-Europa ‘democratie te leren’. Vandaag is het omgekeerde wellicht beter op zijn plaats. In een interview met ‘De Tijd’ (13.09.2016) sloeg voormalig EU-commissievoorzitter Herman Van Rompuy ongewild nagels met koppen toen hij erop wees dat ten aanzien van het immigratievraagstuk “de publieke opinie in Oost- en die in West-Europa niet zo verschillend zijn, wel de houding van de regeringen.” Zoals in elke opiniepeiling opnieuw wordt aangetoond, gaapt er in heel wat West-Europese landen – België op kop – dan ook een kloof van formaat tussen datgene wat de bevolking denkt en datgene wat de regering doet.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat referenda de bevolking de kans geven om het beleid bij te sturen en rechtstreeks druk uit te uitoefenen op de politiek. Vandaag worden verkiezingen immers al te veel beschouwd als een therapeutisch middel om stoom af te laten, waarna opnieuw wordt overgegaan tot de orde van de dag en de wil van de kiezer niet zelden wordt miskend.

Het Vlaams Belang wil hierin verandering brengen en roept de regering andermaal op eindelijk werk te maken van bindende referenda naar Zwitsers model. Wie anderen graag de les spelt over democratie, moet zichzelf ook de betere democraat tonen.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...