PB : 02/06/2016 : Vlaams Belang tegen EU-censuur op sociale media

Vlaams Belang tegen EU-censuur op sociale media

 

Het Vlaams Belang verwerpt de zogenaamde gedragscode die de Europese Commissie oplegt aan IT-ondernemingen als Facebook, Twitter, YouTube, Google en Microsoft om de verspreiding van ‘illegale haatuitingen’ op het internet en de sociale media tegen te gaan. Deze gedragscode dient enkel om elke kritiek op de massa-immigratie te censureren.

Het gaat om een pervers initiatief, temeer omdat de Commissie de islamitische terreuraanslagen als voorwendsel gebruikt om de vrije meningsuiting aan banden te leggen van degenen die al jaren waarschuwen tegen dit terrorisme. Men scheert oproepen tot geweld – die sowieso niet onder de noemer van de vrije meningsuiting vallen – over dezelfde kam als politieke opinies die onwenselijk geacht worden.

De term “haatuiting” wordt nooit gedefinieerd. Afgaande op het persbericht van de Commissie, zou het gaan om racisme en xenofobie. Het Vlaams Belang heeft niets te maken met racisme, xenofobie of welke “haatuitingen” dan ook, maar stelt vast dat elke verwijzing naar nationale identiteit en soevereiniteit systematisch gelijkgesteld wordt met racisme. Niet in het minst door de Europese Commissie zelf.

In deze politieke en ideologische context tracht de EU elke kritiek op het nefaste open-grenzenbeleid in de kiem te smoren. Dit is een hellend vlak waarbij binnen afzienbare tijd ongetwijfeld ook elke andere kritiek op de EU zal geviseerd worden.

De sociale media moeten volgens de verdragscode speciale procedures ontwikkelen om ongewenste inhoud binnen de 24 uren te verwijderen of om de toegang ervan te blokkeren. Ze zullen partnerschappen moeten aangaan met “maatschappelijke organisaties” om ongewenste berichten op te sporen en “doeltreffende counter speech-campagnes” op te zetten. De deur wordt dus wagenwijd opengezet voor alle mogelijke willekeur en misbruiken. Sociale media en IT-bedrijven krijgen van de EU dus een functie van verklikking, censuur en propaganda.

Om dit nauwelijks verbloemde totalitarisme te rechtvaardigen, voert de Commissie aan dat “de verspreiding van illegale haatuitingen op internet niet alleen negatieve gevolgen heeft voor de groepen of individuen waartegen deze gericht zijn, maar ook voor degenen die opkomen voor vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie in onze open samenlevingen, en een afschrikkend effect heeft op het democratisch discours op onlineplatforms.”

Het weren van meningen wordt dus voorgesteld als een maatregel ten gunste van vrijheid en verdraagzaamheid. Men waant zich in de roman “1984” van George Orwell.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...