PB : 02/06/2016 : Overkapping: JA! … mits snelle uitvoering werken

Overkapping: JA! … mits snelle uitvoering werken

 

Anke Van dermeersch: “Snel realiseerbare mobiliteitsmaatregelen om congestie te verminderen zijn hoognodig!”

 

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, de actiegroepen en de overkappingsintendant beslist hebben samen te zullen werken om een overkapping van de zuidelijke Antwerpse Ring te bestuderen.  Om de actiegroepen ter wille te zijn wordt de  “Hollandse Knoop” aan het Sportpaleis herdoopt in 'Deurnse tuin', in een verwijzing naar de grote groenruimte die mogelijk zou worden. Opvallend is dat deze nieuwe demarche eerder deze week volledig verzwegen werd voor de Antwerpse gemeenteraadsleden die in de Antwerpse gemeenteraad een zoveelste schijndebat voor de galerij mochten houden.

De aangekondigde nieuwe volksraadpleging krijgt nu het statuut van 'stok achter de deur'. De Vlaamse Regering en het Antwerpse stadsbestuur proberen met deze stap de Antwerpse actiegroepen nadrukkelijk mee in het bad te trekken. Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch reageert: “Het Vlaams Belang is altijd al voorstander geweest van een overkapping en overleg en juicht deze stappen dan ook toe voor zover de overkapping geen vertraging betekent voor de uitvoering van de derde Scheldekruising. Anderzijds betwijfelt het Vlaams Belang toch of deze blijkbaar plots beklonken wapenstilstand lang stand zal houden en een snelle oplossing van de mobiliteitsproblematiek dichterbij zal brengen”. Eerst en vooral brengt de overkapping hoe dan ook extra kosten voor de Vlaamse Regering met zich mee. Het is dan ook zeer de vraag of deze nog fundamentele bijsturingen zal doen aan het noordelijk deel van het tracé.  Een tracé dat voor de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur heilig blijft en door de actiegroepen nog steeds gecontesteerd wordt. 

Het Vlaams Belang eist dat eindelijk snel werk wordt gemaakt van een oplossing van de fileproblematiek in Antwerpen en blijft in eerste instantie aandringen op snel realiseerbare mobiliteitsmaatregelen om de filedruk te verlichten. Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch dringt in dit verband andermaal aan op een tolvrij maken de Liefkenshoektunnel en een omleiding van het vrachtverkeer door deze tunnel. Ook bepleit het Vlaams Belang de aanleg van noodbruggen op de Singel die in afwachting van een fundamentele oplossing voor de congestieproblemen op de Ring het plaatselijke verkeer daar kunnen weghalen. Het Vlaams Belang wil bovendien dat van de aanleg van de A102 (de geplande verbinding die de E313 in Wommelgem moet verbinden met het knooppunt Antwerpen-Noord op de Ring) opnieuw een prioriteit wordt gemaakt. Ook deze verbinding zou de Ring immers aanzienlijk kunnen ontlasten. 

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...