PB : 01/04/2016 : Ziekteverzekering draait op voor gewonde jihadis

Ziekteverzekering draait op voor gewonde jihadis

 

Barbara Pas: Onze sociale zekerheid mag geen dienst doen als hospitalisatieverzekering van IS”

 

Teruggekeerde jihadisten die gewond raakten in Syrië of Irak worden niet alleen verzorgd in onze ziekenhuizen, hun kosten worden ook vergoed door de ziekteverzekering. Dat staat zwart op wit in een schriftelijk antwoord dat Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas ontving van minister van sociale zaken Willy Borsus.

Begin februari pakte de Franstalige krant La Capitale (6/2/2016) uit met een merkwaardig verhaal. Na een sterk staaltje van onderzoeksjournalistiek in het Brusselse, achterhaalde een journalist van de krant dat minstens vier gewonde jihadisten na hun terugkeer werden verzorgd in onze ziekenhuizen en dat de kosten werden verhaald op de sociale zekerheid. Gevraagd naar het waarheidsgehalte van dit artikel kwam het Vlaams Belang-kamerlid nu te weten dat de ziekteverzekering inderdaad de hospitalisatiekosten van teruggekeerde jihadi’s vergoedt.

“Het feit dat geneeskundige verstrekkingen voortvloeien uit een letsel opgelopen in een land dat gewikkeld is in een gewapend conflict, is in het kader van de verplichte ziekteverzekering irrelevant en heeft niet tot gevolg dat geneeskundige verstrekkingen niet voor terugbetaling in aanmerking zouden komen”, aldus minister Borsus in zijn antwoord. Volgens Pas is er dan ook dringend nood aan strengere regels. “Teruggekeerde jihadisten die de gewapende strijd tegen ons aangaan, worden door ons nog eens verzorgd én vergoed. Perverser kan het niet.”

Opmerkelijk: gevraagd naar het exacte aantal teruggekeerde jihadisten die in onze ziekenhuizen werden verzorgd, blijft de minister het antwoord schuldig. “Het RIZIV kent de identiteit van de strijders die naar Syrië vertrekken niet en kan hen bijgevolg niet identificeren onder de sociaal verzekerden”, klinkt het bij minister Borsus.  Pas heeft het dan ook over verregaande mistoestanden. “Niet alleen worden deze mensen verzorgd en vergoed, men weet schijnbaar zelf niet dat men het doet en bij wie men het doet. Het Belgisch surrealisme heeft opnieuw een nieuw niveau bereikt.” 

Volgens het Vlaams Belang-kamerlid moeten de databanken van Syriëstrijders worden opengesteld voor het RIZIV opdat men de uitbetaling kan voorkomen. Pas pleit dan ook voor een wettelijk kader waarbij Syriëstrijders niet langer aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van geneeskundige ingegrepen die het gevolg zijn van hun jihadistische strijd.  “Wie zich schuldig heeft gemaakt aan de meest gruwelijke oorlogsdaden en tezelfdertijd steun heeft verleend aan een organisatie die onze samenleving verwerpt en ze zelfs actief belaagt, verdient niet de minste steun. Het gaat trouwens niet alleen om de tijdelijke ziekenhuisverzorging maar tevens om een – vaak levenslange – invaliditeitsuitkering”, aldus Barbara Pas. “Onze sociale zekerheid mag geen dienst doen als hospitalisatieverzekering van IS”, besluit het Vlaams Belangparlementslid.

Bijlage: antwoord van minister Borsus

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...