PB : 01/03/2016 : Brussels Parlement en schizofrene N-VA verwerpen verbod op onverdoofd slachten

Brussels Parlement en schizofrene N-VA verwerpen verbod op onverdoofd slachten

 

De commissie Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement besprak vandaag een voorstel van ordonnantie van Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens, waarbij het verbod op onverdoofd slachten op het grondgebied van het Brussels Gewest werd gevraagd.

In de afgelopen decennia is er in Europa hard gewerkt aan de ontwikkeling van een cultuur van dierenrechten en dierenwelzijn. Het is een element van ons beschavingsniveau dat we van oordeel zijn dat dieren niet onnodig moeten lijden. Wreedheid tegen dieren wordt terecht beschouwd als niet passend in een beschaafde samenleving en zelfs als barbaars. Daarenboven behelst een verbod op onverdoofd slachten op geen enkele manier een inbreuk op de vrijheid van godsdienst.

In zijn tussenkomst wees Dominiek Lootens er op dat er in dit land een zeer breed draagvlak bestaat voor het verbod op ritueel slachten, en dat het de taak van de politiek is om met dit draagvlak rekening te houden. Uit een rondvraag van IPSOS bleek 88% van de inwoners in dit land tegen het onverdoofd slachten te zijn; en zelfs bij moslims is twee derde niet gekant tegen het verdoofd slachten.

De partijen langs beide zijden van de taalgrens die anders de mond vol hebben van dierenrechten en –welzijn (denk maar aan de beide ‘groene’ partijen) stemden echter unaniem tegen de ordonnantie die het onverdoofd slachten moest verbieden.  De N-VA, die in Vlaanderen doet alsof het op dat vlak een voortrekkersrol wil spelen, stemde ook tegen. N-VA-parlementslid D’haene noemde het voorstel van ordonnantie letterlijk “zinloos”; om direct daarna wel te verklaren dat ze zelf vandaag (uiteraard geheel toevallig) een voorstel van resolutie had ingediend. Net zoals op federaal en Vlaams niveau slaagt de N-VA er in Brussel dus in om voorstellen weg te stemmen, om ze dezelfde dag nog schaamteloos te kopiëren en zelf in te dienen.

Het Vlaams Belang betreurt alleszins de houding van de traditionele machtspartijen, die vandaag opnieuw hebben bewezen dat lippen- en slippendienst aan de islamitische kiezers in Brussel voor hen belangrijker is dan het dierenwelzijn in dit land.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...