PB : 01/03/2016 : Antiterrorisme-eenheid federale politie (DR3) blundert

Antiterrorisme-eenheid federale politie (DR3) blundert

 

Vlaams Belang wil dat commissie terrorismebestrijding zich omvormt tot onderzoekscommissie

 

Vandaag is aan het licht gekomen dat de antiterrorisme-eenheid van de federale gerechtelijke politie (DR3) al in juli 2014 gedetailleerde en betrouwbare tips had gekregen over de radicalisering en de plannen van de gebroeders Abdeslam om een aanslag te plegen.

Met deze informatie werd vele maanden niets gedaan, tot de lokale politie van Molenbeek in februari 2015 een onderzoek instelde. Daarna werd het dossier in juni 2015 zonder gevolg geklasseerd. Een aantal bronnen bij de politie zijn van oordeel dat hier flink werd geblunderd en dat de moorddadige aanslagen in Parijs vermeden hadden kunnen worden indien deze informatie tijdig en deskundig was gebruikt. Het hele dossier is nu bij het Comité P aanbeland, dat deze zaak onderzoekt.

Filip Dewinter: “Ik kan alleen maar vaststellen dat het niet de eerste keer is dat terroristen in dit land aanslagen hebben beraamd en dat de staatsveiligheid en de politiediensten in het verijdelen daarvan hebben geblunderd. Dat het Comité P deze zaak nu onderzoekt, is een stap in de goede richting, maar is lang niet voldoende. Het is hoog tijd dat er een globaal onderzoek komt naar het functioneren en falen van de diensten die zich met terrorismebestrijding bezighouden en dat er ter zake aanbevelingen worden geformuleerd om orde op zaken te stellen.”

Dewinter hekelt ook het uitblijven van sterke politieke signalen, zowel van de regering, minister Jambon (N-VA) in het bijzonder, als van het parlement: “Na de aanslagen in Parijs kwam de regering met allerlei plannen voor de dag, maar veel hebben we daar nog niet van gezien. En in de Kamer bestaat er al verschillende maanden een bijzondere commissie terrorismebestrijding, maar die heeft buiten wat hoorzittingen nog niets uitgestoken. Ik wil dan ook dat deze commissie wordt omgevormd tot een échte parlementaire onderzoekscommissie die eindelijk in actie schiet om de verantwoordelijkheden en de pijnpunten snel bloot te leggen. Ik zal ter zake eerstdaags een voorstel indienen.”

Donderdag ondervraagt Filip Dewinter in de plenaire vergadering van de Kamer minister Jambon over deze zoveelste blunder van het Belgische politieapparaat.

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...