Ontmoetingscentrum ‘Den Tip’ in Deurne-Zuid wordt in 2014 gesloten!

Op maandag 23 september verstuurden we volgend persbericht

Het lijkt wel alsof de nieuwe Deurnse bewindsploeg van ‘sluiten’ haar hobby heeft gemaakt. Na de sluiting van de verkeerstuin in het Rivierenhof wordt in 2014 immers ook het ontmoetingscentrum ‘Den Tip’ in Deurne-Zuid gesloten. Het district heeft echter tussen 2003 en nu enkele honderdduizenden euro’s geïnvesteerd in ‘Den Tip’. Met dat geld werd onder meer een lift gebouwd in het gebouw. Wat gaat er dan met de infrastructuur gebeuren? Het wordt opnieuw een school. Geen school die deel uitmaakt van het christelijk onderwijs, zoals vroeger, maar een stadsschool. En dus heeft Deurne-Zuid vanaf 2014 geen cultuur- of ontmoetingscentrum meer. Een dergelijk centrum, dat zorgt voor activiteit en sociale samenhang, is voor de nieuwe bewindsploeg dan ook blijkbaar niet belangrijk. Bovendien betreuren we het dat deze beslissing niet werd gecommuniceerd naar de districtsraadsleden. Onze fractie heeft op de districtsraad van 19 september jl. de bijeenroeping gevraagd van een extra raadscommissie. We zijn benieuwd of de nieuwe bewindsploeg hierop ingaat.

Vandaag 25 september krijgen we het bericht dat de raadscommissie over den Tip doorgaat op maandag 7 oktober om 19 u in het districtshuis!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...