Nieuwe verkeerswisselaar in Deurne Oost…. Neen, dank u!

Schepencollege plant op- en afrittencomplex op 500 meter van de buurt Zwarte Arend!


Geen op- en afrittencomplex in de omgeving van onze buurt!


De aanleg van de snelweg A102 is een van de oplossingen om het mobiliteitsprobleem in Antwerpen op te lossen.  De A102 is het stukje autosnelweg tussen het rondpunt van Wommelgem en het knooppunt Antwerpen Noord E-19 en A12. Halverwege de A102 t.h.v. de Bisschoppenhoflaan/Houtlaan  wilde het Vlaams gewest een aansluiting (op- en afrittencomplex)voorzien  op het lokale wegennet. Het Vlaams Gewest heeft hier een streefbeeldstudie over laten maken.


Op- en afrittencomplex naast Houtlaan, 500m. van Zwarte Arend


Het schepencollege van de stad Antwerpen vindt een op- en afrittencomplex aan de Bisschoppenhoflaan niet zo’n goed idee en heeft een studiebureau gevraagd een onderzoek te doen. Dit studiebureau heeft nu het voorstel gedaan om het op- en afrittencomplex in te planten naast de Houtlaan, ten noorden van de tramstelplaats op ongeveer  500 meter afstand van de huizen van de buurt Zwarte Arend! In de collegebeslissing van 31 mei jl staat het als volgt “Uit de SWOT-analyse blijkt dat de locatie Houtlaan te verkiezen is omwille van verkeersplanologische, ruimtelijke en technische  randvoorwaarden.”


Uiteraard zal een verkeerswisselaar van de A102 en de Houtlaan de nodige geluidsoverlast (o.m. piepende remmen van camions in de talloze bochten) met zich meebrengen. Ook een overvloed aan fijn stof zal de buurt ten dele vallen. De mensen die in Deurne naast de Ring wonen weten van wanten. Zoiets willen we niet in Deurne-Oost!


Bewoners van de buurt Zwarte Arend worden dom gehouden!


Dit op- en afrittencomplex werd vorige maand voorgesteld op de infomarkt van AWV in Wijnegem. Naar aanleiding van deze infomarkt werd op de districtsraad van 19 september jl. aan voorzitter Peter Wouters (N-VA en buurtbewoner van Zwarte Arend) gevraagd waarom deze infomarkt ook niet plaats had in Deurne. Het antwoord was hallucinant: deze werken hebben geen groot effect op Deurne! Ofwel wil Peter Wouters de Deurnenaars dom houden ofwel is hij onwetend! Het schepencollege wou de inplanting van het op -en afrittencomplex in juni met het  district Deurne bespreken.  De districtsraadsleden waren hier niet van op de hoogte!


Geen tweede ring in onze buurt! Informatie nu!


Daarom zet Vlaams Belang dit op de agenda van de districtsraad van 17 oktober. Wij willen niet dat Deurnenaar dom gehouden wordt. Wij zijn wel bekommerd om uw gezondheid!


Meer info:

Jan Van Wesembeeck 0477 208 606 voorzitter Vlaams Belang Deurne


Of op ons secretariaat Turnhoutsebaan 105 in Deurne open elke maandag donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.

Ons pamflet in bijlage

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...