Integrale spreektekst inzake eedaflegging met hoofddoek

Lees hieronder de integrale spreektekst, voorgedragen door Marina Rothmayer tijdens de eedaflegging op donderdag 17 januari:

Dames en heren,
Wij hebben vandaag de eedaflegging meegemaakt van een PvdA-raadslid met hoofddoek, mevrouw Karima Choukri. Eerder legde in het district Antwerpen ook al een PvdA-raadslid de eed af met de islamitische hoofddoek. Mijn collega-districtsraadslid Hilde De Lobel wees toen op het feit dat de PvdA voor een heel groot deel afhankelijk is van moslimkiezers, en aldus de raadszaal misbruikt om de islam te promoten. Hilde De Lobel stelde dat ze zich als vrouw diep beledigd voelt. Ik sluit mij daar bij aan, en zal dat, gezien het belang dat wij als Vlaams Belang aan vrijheid, gelijkwaardigheid en vrouwenrechten hechten, uitgebreid toelichten.

Dames en heren,
Natuurlijk heeft iedereen het recht te aanbidden wie of wat hij of zij wil. Jezus, Jahweh, Mohammed, Boeddha, Hare Krishna, noem maar op, … Maar de islam is geen gewone religie of geloofsovertuiging. De islam is in essentie een totalitaire ideologie zoals het communisme en het nazisme, weliswaar met een misleidend religieus randje. De zogenaamde ‘politieke islam’, die men ook wel ‘islamisme’ noemt, zit met andere woorden in de islam zoals het kuiken in het ei. De politieke islam, waarvan de sharia een fundamenteel onderdeel is, is inherent aan de islam. Dat beweer ik niet, dat wordt gezegd en geschreven door vele arabisten, islamologen en last but not least: ervaringsdeskundigen en ex-moslims afkomstig uit de islamistische wereld.

Dames en heren,
Een van die mensen is Ayaan Hirsi Ali, afkomstig van Somalië, clitoraal verminkt voor het leven, voorvechtster van vrouwenrechten en ervaringsdeskundige inzake de islam. Zij stelt: “Veel moslims zijn gematigd, maar er is geen gematigde islam”. Met andere woorden: vele moslims, waaronder mag ik hopen ook deze Karima Choukri, laten gelukkig het wezenlijke en totalitaire onderdeel van de islam, de sharia en de jihad, links liggen. Dat verandert echter niets aan het inhumane wezen van de islam en aan de rol die de hoofddoek en dus ook de hoofddoekdraagster daarin bewust of onbewust spelen.

Dames en heren,
Ten overvloede: de symboliek van islamitische lichaamsbedekking, of dat nu de hoofddoek, de nikab of de boerka is, is wat ze is en staat volledig los van de wellicht koosjere intenties van individuele moslims zoals mevrouw Karima Choukri. Desalniettemin is de toenemende hoofddoekendracht een onderdeel van wat wijlen Pim Fortuyn “de islamisering van onze cultuur” noemde. Fadéla Amara, een Française van Algerijnse origine, ervaringsdeskundige inzake de islam en voorvechtster van vrouwenrechten, stelt dat het enige verschil tussen hoofddoek, nikab en boerka het aantal centimeters textiel is, want dat ze allemaal symbool staan voor hetzelfde: de onderdrukking en minderwaardigheid van de vrouw en de seksuele onrijpheid van mannen. Bovendien is islamitische lichaamsbedekking in al haar verschijningen de uitdrukking van een staatkundig streven, de sharia, die haaks staat op onze westerse rechtsstaat.

Dames en heren,
Vanuit de islamwereld klinkt het dat elke hoofddoek een vlag geplant is in het hart van het Westen. De mate van islamisering, waar ook ter wereld en ook bij ons in Borgerhout of Molenbeek, is rechtstreeks af te leiden uit de mate waarin moslima’s hun lichaam bedekken of moeten bedekken. Kortom, wij worden geconfronteerd met een niet te ontkennen wetmatigheid: hoe meer islamitische lichaamsbedekking, hoe meer islam, hoe minder vrijheid en hoe slechter het lot van moslimvrouwen. Het is echt geen toeval dat in de vele islamiserende landen zoals Mali, Nigeria, Egypte en Turkije, de lichaamsbedekking van de vrouw bovenaan het lijstje van orthodoxe moslims staat. Als Vlaams Belang passen wij voor een dergelijk pervers maatschappijbeeld.

Dames en heren, ik rond af.
Door de islamitische hoofddoek steeds meer als ‘normaal beeld’ in het openbare leven toe te laten, verhoogt de socioculturele druk op meisjes en vrouwen, zelfs niet alleen moslima’s, om ook een hoofddoek te dragen. De hoofddoekenkwestie en het daaruit voortvloeiend hoofddoekenverbod in het Antwerps Atheneum heeft dat trouwens ten overvloede aangetoond. Het dragen van een islamitische hoofddoek in deze raadszaal is een permanente uiting van een totalitair streven en een mening over de ongelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, ook al denkt de hoofddoekdraagster in kwestie daar anders over.

Dames en heren,
Evengoed zou niemand het aanvaarden mocht ik hier uit eigen wil een hakenkruis opspelden en u allen vertellen dat het in mijn beleving niets met nazisme heeft te maken. En terecht, want zoals ik al eerder zei: de symboliek is wat ze is. Ik gebruik dit voorbeeld omdat de islam net zoals het nazisme heel wat fascistische kenmerken heeft. Dat zeg ik niet, dat schrijft bijvoorbeeld de Pakistaanse intellectueel en ex-moslim, Ibn Warraq, die – wat dacht u – wegens doodsbedreigingen onder een schuilnaam moet publiceren. Het Vlaams Belang is een vrijheidslievende partij, dus voor fascisme passen wij.

Ik hoop dan ook samen met het Vlaams Belang Deurne dat het voorstel van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad, dat een wijziging inhoudt van het basisreglement bestuurlijke organisatie, zal worden goedgekeurd. Het voorstel houdt de invoering in van een hoofddoekverbod, en dit zowel in de Antwerpse gemeenteraad als in de districtsraden.

Last but not least, dames en heren, en dat is misschien nog wel wat mij het diepst raakt, is het duidelijk dat mevrouw Karima Choukri en de PvdA met deze actie eigenlijk hun middelvinger opsteken naar de miljoenen moslimvrouwen wereldwijd die doodongelukkig gebukt gaan onder het juk van de islamitische tirannie inzake lichaamsbedekking. Zij moeten zich diep schamen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...