HET VERDRONKEN LAND VAN HET DRAKENHOF…WAT DOET HET DISTRICTSCOLLEGE?

Het project volkstuinen Drakenhof was een voorbeeldproject. Mooie nette uniforme tuinhuisjes, mooie dreven, aandacht voor de recreant,…Het was een mooie start in augustus 2010. Er moesten nog bomen aangeplant worden en wat meer druk op de waterleiding gezet worden maar voor de rest was dit een project waar Deurne mee kon pronken in de rest van Vlaanderen. Spijtig duren mooie liedjes niet lang. De afgelopen maanden liepen de volkstuinen op het Drakenhof regelmatig onder water. We kunnen rustig spreken over het verdronken land van Drakenhof.


Waar dat water vandaan komt? Vroeger liep dit terrein nooit onder water. Door het aanleggen van een aantal sportterreinen met drainage vloeit al dit water richting volkstuinen. En nu staan de volkstuinders met natte voeten…Had men dit niet kunnen weten? In het BPA staat “Reliëfwijzigingen en drainage zijn toegelaten in functie van het bespeelbaar maken van sportterreinen. Er dienen daarbij echter alle nodige maatregelen getroffen te worden om nadelige effecten (wateroverlast) in de onmiddellijke omgeving te vermijden.” Men wist dus dat er mogelijks een wateroverlast in de volkstuinen (die lager liggen) zou kunnen komen.


De tuinhuisjes, die het district ongeveer 50.000 € gekost hebben, staan er maar belabberd bij. Het water is in het hout getrokken waardoor de planken er nu bol bij staan. De houtbeschermende laag die men had aangebracht op het hout heeft blijkbaar niet geholpen.


Wij interpelleren het districtscollege hierover op de districtsraad van 20 januari e.k.! In bijlage vindt onze interpellatie. We kunnen ons wel afvragen of dit nu goed bestuur is? Deurne verdient beter!


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...