GELUKKIG NIEUWJAAR – voorzitter

Beste Deurnenaar,

Langs deze weg wil ik u de beste wensen overmaken voor 2008 namens het ganse bestuur van het Vlaams Belang Deurne.

2007 was politiek een bewogen jaar ook in Deurne, zeker met de installatie van de nieuwe districtsraad na de verkiezingen van 8 oktober 2006. Weer eens vonden de traditionele partijen het nodig om een monstercoalitie te vormen tegen het Vlaams Belang, niettegenstaande het Vlaams Belang in Deurne deze verkiezingen won met een ruime voorsprong en aftikte op 43,5% van de stemmen, wat goed was voor 12 zetels op de 27 in Deurne.

Deze monstercoalitie is er enkel en alleen gekomen tegen het Vlaams Belang en niet voor de bevolking van Deurne! Dit gegeven wordt nog eens extra in de verf gezet door de samenwerking van deze monstercoalitie en de PVDA, die nu ook 1 zetel hebben in de districtsraad. Zelfs de VLD en de CD&V doen hieraan mee. En ik die dacht dat deze partijen gesteld hadden dat ze met deze extreem linkse partij niet wensten samen te werken. Maar dat zullen dan ook weer loze beloften geweest zijn, zoals zovele reeds in het verleden.

Dat deze monstercoalitie niet onder een gunstig gesternte is ontstaan werd al na 5 maanden duidelijk toen één raadslid van de sp.a als onafhankelijk raadslid ging zetelen. Wat tot gevolg heeft dat deze meerderheid geen politieke meerderheid meer heeft! Maar dat werd met de mantel der liefde toegedekt en de betrokken dame wordt door haar vroegere partij weer liefdevol omarmd, om toch maar deze nipte meerderheid in stand te kunnen houden.

Als we nu de evaluatie maken van dit eerste jaar bestuur in Deurne, moeten we vaststellen dat dit een bestuur is van lopende zaken! Het enige wat er tot nu toe van deze monstercoalitie aan initiatief is genomen is het bestellen van een tevredenheidsonderzoek bij de universiteit van Antwerpen! En dit om na te gaan waarom de Deurnenaar zo ontevreden is!! Ja, voor mij is dat simpel en is er maar één representatieve bevraging van de bevolking en dat zijn de verkiezingen! En als men steeds de resultaten van deze verkiezingen naast zich neerlegt, dan krijgt men een bevolking die ontevreden is. En in Deurne is dit op dit moment meer dan 60%, omdat ik niet kan aannemen dat de kiezers van de VLD en CD&V erg zijn opgezet met de collaboratie van hun gekozenen met de PVDA. En zeker niet met het linkse bestuur dat er op dit moment gevoerd word in Deurne!

En dat dit een feit is weet ik zeker, laat me u een voorbeeld geven. In Deurne is er al lang terug nood aan een commissie veiligheid in de districtsraad, en dit staat ook in het bestuursakkoord van deze monstercoalitie. Toen het Vlaams Belang een punt indiende om de basis te leggen om zo een commissie terug op te richten, werd dit punt weggestemd en dit ook door VLD en CD&V! Spijtig want in de legislatuur 1994 – 2000 heeft er zo’n veiligheidscommissie bestaan in Deurne. Deze commissie verrichtte goed werk in samenwerking met de politie!

Begrijpe wie begrijpe kan een veiligheidscommissie kon wel vooraleer de districtsraden een wettelijk kader hadden en vóór deze raden rechtstreeks verkozen werden door de bevolking. Nu mag de politie zelfs niet meer komen als ze worden uitgenodigd voor een buurtvergadering georganiseerd door de districtsraad! Dit werd op de districtsraad van december nog maar eens pijnlijk duidelijk toen districtsraadsvoorzitter Frank Geudens (sp.a) dit moest toegeven na de zoveelste interpellatie van mij hierover! En dit op een moment dat de politie zelf aankondigt dat ze terug meer contact zoekt met de bevolking! Ik vraag mij af waarom burgemeester Janssens zo’n schrik heeft van de oprichting van een veiligheidscommissie in Deurne. Heeft Janssens iets te verbergen misschien?

Wel kan ik u verzekeren dat het Vlaams Belang zal blijven hameren op dit punt tot er een veiligheidscommissie bestaat in Deurne. Wij eisen dat deze monstercoalitie haar beloften, die ze naar de bevolking van Deurne heeft gedaan, nakomt en niet naar de pijpen danst van burgemeester Janssens.

Verder zullen wij de komende jaren deze monstercoalitie steeds weer blijven bestoken met kritische vragen, opmerkingen en voorstellen. En laat ons hopen dat ze nu eindelijk eens gaan beginnen met het nemen van initiatieven die ten goede komen alle inwoners van Deurne, want daar hebben we het afgelopen jaar niet veel van gezien.

Jan Van Wesembeeck
Voorzitter Vlaams Belang Deurne
Fractie Voorzitter Vlaams Belang – Vlott

Jan Van Wesembeeck

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...