Geen Moskee op de Boterlaarbaan!?

In september 2005 adviseerde de districtsraad van Deurne al negatief over de komst van deze moskee! De gemeenteraad en het stadsbestuur van Antwerpen gaf deze bouwaanvraag een NEGATIEF advies op basis van de stedenbouwkundige wetgeving. In maart van dit jaar gaf het provinciebestuur een GUNSTIG advies na een beroepsprocedure van de betrokken VZW. Wonder boven wonder ging het nieuwe stadsbestuur in beroep hiertegen zelfs zonder een tussenkomst van ons in de gemeenteraad! Wat aangeeft dat de argumenten die door Caroline Drieghe en mezelf in 2005 werden aangehaald in de gemeenteraad echt wel gegrond waren. Laat mij toe om deze argumenten even te verduidelijken: De wetgever heeft van de islam een erkende godsdienst gemaakt. Of we dit nu goed vinden of niet. Maar dit heeft wel tot gevolg dat een moskee aan dezelfde wettelijke bepalingen moet voldoen als een kerk. Of dit nu gaat over bouwkundige bepalingen of over de reglementering die het bijzonder plan van aanleg (BPA) vastlegt. Dit BPA stelt dat een kerk een gebouw is van openbaar nut, en deze zijn dan ook zo (blauw) ingekleurd in het BPA. Als we dan de wet doortrekken voor de moskeeën, kan het niet langer dat gelijk welke VZW een huis koop in een woonzone en deze dan omvormt tot moskee. De Vlaamse regering heeft echter de wet zo aangepast dat kerken, moskeeën, synagogen, ook mogen gebouwd worden in een woonzone voor zover deze infrastructuur niet storend werkt op de omgeving. Dit was vooral een toegeving aan de socialisten. Of u nu voor of tegen de komst van deze moskee bent laat ik aan u over. Maar het kan niet zijn dat telkens weer de wet wordt omgebogen in de naam van de multicul. Iedereen is gelijk voor de wet! Weet u nog enkele jaren terug liet men vakantiehuisjes met bulldozers plat leggen omdat deze “zonevreemd“ waren volgens het BPA. Wat toen voor de gewone man in de straat telde moet ook toegepast worden voor deze moskeeën. Niet de wet moest aangepast worden. Wie zich hier vestigt moet zich aanpassen aan onze normen en waarden. U kan er dan ook van op aan dat wij dit dossier op de voet blijven opvolgen en alle wettelijke middelen zullen gebruiken om de komst van deze moskee tegen te gaan.

Jan Van Wesembeeck
Voorzitter Vlaams Belang Deurne
Fractievoorzitter Vlaams Belang – Vlott Deurne

Jan Van Wesembeeck

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...