Geen asielcentrum in de Karel Govaertstraat

Geen mini-asielcentrum in Deurne-Zuid

Op 03 juli  2012 was in de Gazet van Antwerpen te lezen dat een aantal bewoners van de Karel Govaertsstraat in Deurne zich verzet tegen de opvang van asielzoekers in hun straat. Zeer terecht nemen de bewoners van de buurt ‘Driekoningen’ het niet dat Fedasil een pand heeft opgekocht om daarin asielzoekers te huisvesten.

Fedasil huurt hoekpand in Karel Govaertsstraat

De huisvesting van de asielzoekers gebeurt in een pand op de hoek van de Karel Govaertsstraat en de Van den Hautelei (Karel Govaertsstraat 72, 2100 Deurne), waarin niet minder dan 45 asielzoekers zullen worden gehuisvest. Het stoort de buurtbewoners vooral dat ze totaal niet worden geïnformeerd, en het hoeft weinig betoog dat het Vlaams Belang zich samen met hen enorm stoort aan deze verkeerde gang van zaken.
Het Vlaams Belang begon dan ook twee weken geleden al aan een onderzoek betreffende deze zaak. Zo vroegen we aan zowel het OCMW Antwerpen als aan Vespa of ze op de hoogte waren van de huisvesting van asielzoekers en of het betreffende pand in de Karel Govaertsstraat hun eigendom is. Allebei antwoordden ze negatief. Het kadaster wees uit dat het pand twee private eigenaars heeft die allebei 50 procent van het pand in eigendom hebben. Vervolgens contacteerden we een van de eigenaars, die ons mededeelde dat het pand verhuurd is aan interimkantoor Randstad, dat er Poolse arbeiders in zou huisvesten. Navraag bij Randstad wees echter uit dat dit in het geheel niet klopt. Tot slot namen we contact op met het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) en kregen we bevestiging van hetgeen we vermoedden: Fedasil huurt het pand in de Karel Govaertsstraat.

Vlaams Belang zet opvang van asielzoekers in Deurne op politieke agenda

Het Vlaams Belang Deurne is vanzelfsprekend niet te spreken over de inplanting van een soort ‘mini-asielcentrum’  met niet minder dan 9 appartementen midden in een woonwijk. Het Vlaams Belang heeft in ieder geval de kwestie reeds op de agenda gezet van de OCMW-raad waar wij de foute informatieverstrekking zullen aankaarten. Het Vlaams Belang is van mening dat een dergelijke woonwijk allerminst geschikt is voor de opvang van groepen asielzoekers.

In de Antwerpse gemeenteraad zal Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim van Osselaer schepen Leen Verbist aan de tand voelen omtrent de kwalijke ontwikkeling van het inplanten van dergelijke opvangpunten voor asielzoekers in dichtbevolkte woonwijken. Hij zal haar onder andere vragen of er nog dergelijke panden zijn, of en welke afspraken er zijn tussen de stad en Fedasil, welke maatregelen Fedasil neemt tegen overlast voor de buurt en wanneer de buurtbewoners (eindelijk) degelijke informatie zullen krijgen.

Vlaams Belang steunt buurt   

Het moge duidelijk zijn: het Vlaams Belang is een partij die respect voor en inspraak van de burger en de buurtbewoner zéér hoog in het vaandel draagt. Wij nemen het dus absoluut niet dat de Deurnenaar, die elke dag in zijn buurt en leefomgeving investeert, voor een voldongen feit wordt geplaatst. Om in de toekomst dergelijke zéér onaangename ‘verrassingen’ te voorkomen, zal Vlaams Belang Deurne voorstellen indienen om te bewerkstelligen dat Fedasil éérst een buurtonderzoek moet doen, alvorens zij overgaan tot de inplanting van een dergelijk ‘mini-asielcentrum’. Dit analoog aan de meldplicht van andere ‘hinderlijke en voor overlast zorgende activiteiten’.
Dit asielcentrum komt de wijk vanzelfsprekend niet ten goede en dreigt te leiden tot verloedering en verval. Daarom zullen wij gepaste acties ondernemen – óók tijdens de vakantieperiode – om de buurtbewoners alle informatie te geven waar ze recht op hebben. Uiteraard zal het Vlaams Belang de Deurnenaars met man en macht bijstaan in hun protest.

Meer informatie?
 
Jan Van Wesembeeck, voorzitter Vlaams Belang Deurne, Bisschoppenhoflaan 471 bus 6
2100 Deurne, jan@vlaamsbelangdeurne.org,  0477/208 606
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...