Gaat de stad het Kasteel Drakenhof verder laten aftakelen?

Informatieve vraag van gemeenteraadslid Peggy Pooters


 


Het Kasteel Drakenhof is een landhuis met een grote historische waarde (klik op de foto om te vergroten). Het kasteeltje werd in 1682 opgetrokken en was oorspronkelijk een‘huis van plaisantiën’ met een draak in het wapenschild. Een typisch kenmerk was ook het torentje


met de draak erop. Tijdens de oorlog werd het huis eerst bezet door de Duitse luchtmacht en daarna namen de Engelse soldaten er hun intrek. Na de oorlog kregen de rechtmatige eigenaars het landgoed zwaar beschadigd terug. Ook het torentje met de draak was verdwenen.


De vorige eigenaar, Erik van Geertruyden, heeft er zijn levenswerk van gemaakt om het gebouw volledig tot in de kleinste details te renoveren. De heemkundige kring ‘Gitschotelbuurtschap’ heeft ook haar medewerking verleend aan deze renovatie en schonk tevens een nieuwe draak. De heer van Geertruyden is echter in 2006 overleden en sindsdien staat het huis te verkommeren en het torentje met de draak is opnieuw verdwenen. Verder staat er op het terrein ook een observatietoren van de Duitse soldaten, een zogenaamde ‘Sonderkonstruktion’, d.w.z. een ontwerp


dat maar één enkele keer gebruikt werd. Ook deze toren heeft daardoor een grote historische waarde. Om al deze redenen trekt de heemkundige kring nu aan de alarmbel en vraagt ze met aandrang om zowel het kasteeltje als de observatietoren zo snel mogelijk het statuut van beschermd monument toe te kennen. Er is ook net een uitgebreid artikel hierover verschenen in de Gazet van Antwerpen van zaterdag 8/2/2009.


 


Mijn vragen aan de schepen luiden als volgt:


1) Weet u wie thans de eigenaar is van het kasteeltje? Kan deze ertoe aangesproken worden om het gebouw in goede staat te bewaren en/of te herstellen?


 


2) Weet u wat er met de draak is gebeurd? Werd hierover aangifte van diefstal gedaan? Zo ja,


door wie?


 


3) Kan de Stad ervoor zorgen dat het statuut van beschermd monument zo snel mogelijk toegekend wordt aan zowel het kasteel als de observatietoren die beide een enorme historische en heemkundige waarde voor de hele buurt hebben?’


 


 


Schepen Heylen antwoordt:


Eigenaar is momenteel ‘Credere Nv’, Jagersdreef 1c, 2900 Schoten, Tel.: 03-313 42 61, Fax: 03-313 42 62, contactpersoon: Marc Van Acker (0498 57 39 51). Op dit moment zijn er blijkbaar potentiële kopers die aan het polsen zijn wat er aan ontwikkeling op het domein mogelijk is. In ieder geval is de huidige eigenaar natuurlijk gehouden zijn eigendom als een goed huisvader te beheren!


Er is geen duidelijkheid over wat er met de draak gebeurde. De kans bestaat dat deze door de voormalige eigenaar meegenomen werd. Maar van dit scenario heb ik geen bewijzen, ik durf dat ook niet beweren. Deze nam misschien ook een gebrandschilderd raam met de afbeelding van een draak uit het interieur mee. Er is bij ons weten geen sprake van diefstal. Ik heb wel aan mijn medewerkers gevraagd te informeren bij de politie of er ooit aangifte gedaan werd.


 


Er werden in het verleden al twee keer stappen ondernomen om het domein te laten beschermen:


Op uitnodiging van Turninum kwam een delegatie van de Koninklijke Commissie voor


Monumenten- en Landschappen op – luister goed – 23 april 1975 op plaatsbezoek. Dat is meer dan dertig jaar geleden. Zij maakten achteraf een negatief advies over aan de administratie.


In de zitting van de stedelijke bouwcommissie van 15 maart 1995 oordeelde de commissie dat het gebouw zou moeten beschermd worden. Reinout Van Leemputten overlegde hierover met Francis Brenders. Deze laatste stuurde op 31 mei 1996 een brief waarin hij zegt dat het gebouw naar zijn mening niet meer voor bescherming in aanmerking komt. Ik citeer: ‘de omgeving is verknoeid door nieuwbouw, het ding zelf is zo goed als onbereikbaar, het interieur lijkt nog weinig historisch, de achtergevel is een volledige verbouwing, alleen de voorgevel geeft nog een reminiscentie van wat dit kasteeltje ooit was.


Op 29 januari 2009 was er een plaatsbezoek door Georges Troupin met fotografische opname van de toestand en aansluitend werd hiervan een verslag opgesteld, u misschien bekend. Hij was ter plaatse samen met Annemie Bosmans van vergunningen en met mijn collega Walter Verbruggen, schepen van het district Deurne.

Naar mijn mening gaat het wel degelijk om een waardevol complex en dan spreek ik over het park, hoofdgebouw en de toren, waarvan het behoud wenselijk is, maar – en ik verwijs dan naar het betreffende decreet – beschikt het domein niet meer over voldoende authentieke erfgoedwaarden om ook een bescherming van park of hoofdgebouw haalbaar te maken. De Duitse waarnemings- en controletoren is wel een uniek gegeven, waarvan ik durf te veronderstellen dat bij een beschermingsronde van WO II-erfgoed een bescherming zinvol en haalbaar lijkt. Ik wil toch ook even benadrukken dat, gezien de ouderdom van dit dossier en de eerder geformuleerde negatieve adviezen, ik vrees dat de betrokken instanties er niet plots anders over zullen denken. Maar ik denk wel dat de toren als specifiek erfgoed van WOII op waarde geschat zal worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...