Frank Geudens haalt 49,87% en is dus gebuisd!

Zoals u weet doet de huidige voorzitter van de districtsraad van Deurne, Frank Geudens,  er alles aan om in de belangstelling te komen. Dit doet hij met behulp van de bevriende media en vooral van zijn buurtgenoot Wim Daeninck die Frank Geudens regelmatig de hemel inschrijft. Zo o.m. vorige week toen Frank Geudens een buurtencongres inrichtte. U hebt dit in Gazet van Antwerpen in geuren en kleuren kunnen vernemen.

Wat u niet in Gazet van Antwerpen leest is dat Frank Geudens er niet in slaagt om zijn budget uit te geven. In het totaal geeft hij van de beschikbare 11.007.878 € slechts 5.489.614 € uit oftewel een resultaat van 49.87%. Dat is dus een buis. Als je daar kritiek op geeft krijg je steeds volgende antwoorden: we besturen zuinig, er gebeurt toch veel in Deurne en de laatste keer dat wij er kritiek over gaven antwoordde Frank Geudens dat bepaalde stadsadministraties zeer traag werken. Het is toch god geklaagd dat een district dat op 1 januari 2011 over 11 miljoen euro beschikt er niet in slaagt om dit op 8 december 2011 bijna volledig uit te geven. Zelfs in de exploitatierekening (het enkel draaiende houden van het district)  haalt Deurne een pover resultaat van 76,50 %. Dit zou normalerwijze veel hoger moeten zijn. Hij zou dit kunnen geld kunnen gebruiken bijvoorbeeld om Deurne meer op de kaart te brengen. Waarom dient alleen de stad gepromoot worden met een stralende A? Waarom geen apart logo en promotie voor Deurne? Het antwoord is simpel…hij mag niet van partijgenoot Janssens.

Men zit als district voor alles in het keurslijf van de stad. Dat is zeer eigenaardig. In de vorige legislatuur was dit zeker niet het geval. De toenmalige voorzitter, René De Preter, slaagde er vlot in om 70% van zijn budget uit te geven. Met De Preter was het inderdaad beter. Frank Geudens, die in december 2006 werd gebuisd door zijn partij als gedeputeerde voor de provincie Antwerpen, gaat niet direct iets verhelpen aan zijn huidige buis als voorzitter van de districtsraad (hij hoort veel liever districtsburgemeester, maar die titel bestaat niet) want hij is het slaafje van burgemeester Janssens. Misschien komt er beterschap op 14 oktober a.s. en krijgen we vanaf januari 2013 een andere voorzitter? Ander en beter!        

In bijlage vindt u het rapport i.v.m. het budget 2011

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...