FRACTIE VLAAMS BELANG – VLOTT STAPT OP IN DE RAADSCOMMISSIE

Op maandagavond 21 januari kwam de Lijn informatie geven over de verlenging van tramlijnen 5, 8 en 10 op de raadscommissie van de districtsraad. De fractie van het Vlaams Belang – VLOTT heeft na de uiteenzetting de raadscommissie verlaten. We deden dit uit protest omdat de voorzitter van de raadscommissie, Steven Leyder (CD&V), de kans niet gaf aan ons raadslid, Guy Dirckx, om vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de Lijn. Ook verlieten we de zaal na bepaalde uitlatingen van districtsraadsvoorzitter Frank Geudens (sp.a).

Blijkbaar wordt in deze legislatuur de spreektijd geklokt. Nadat Steven Leyder 2 vragenronden had aangekondigd liet hij eerst spirit, nadien Groen! en PVDA hun vragen stellen alvorens het woord te geven aan onze fractie. Na het antwoord van de Lijn werd het woord gegeven aan districtsschepen De Backer (Open-VLD). Dit druist in tegen alle geplogenheden, noch in de Kamer en Senaat, noch in het Vlaams Parlement, noch in de provincieraad, noch in de gemeenteraad stellen uitvoerende mandatarissen vragen aan sprekers. In de districtsraad kan, wat ons betreft, hier gerust van afgeweken worden op voorwaarde dat de districtsschepenen als laatsten, nadat alle raadsleden hun vragen hebben gesteld, aan bod komen.

We zijn de neerbuigende en denigrerende houding van raadsvoorzitter Geudens (sp.a) en commissievoorzitter Leyder (CD&V) spuugzat. We vertegenwoordigen als fractie ongeveer 44% van de Deurnese bevolking. Als we het woord vragen doen we dat dus namens 44% van de Deurnenaars. Dankzij het feit dat men een ander systeem (D’Hondt) toepast voor het bepalen van het aantal zetels in de districtsraad i.p.v. het systeem van de gemeenteraad (Imperiali) heeft men bijna het Vlaams Belang – VLOTT van een absolute meerderheid kunnen houden in de districtsraad van Deurne. Inderdaad had men het systeem Imperiali toegepast dan had Vlaams Belang -VLOTT met de verkiezingsuitslag van 8 oktober 2006 13 zetels behaald in de districtsraad van Deurne en kwam het 76 stemmen tekort om een absolute meerderheid te halen.

Je zou verwachten van politieke tegenstanders die met de slogan “Respect” naar de kiezer zijn getrokken en slechts 11 % van de stemmen behaalden dat zij je met respect behandelen. Neen dus. Telkenmale wordt het woord eerst verleend aan “de meerderheid” terwijl in alle andere raden (Vlaamse raad, provincieraad en zelfs in de Antwerpse gemeenteraad) eerst het woord wordt gegeven aan de grootste oppositiepartij. Niet zo in de Deurnse districtsraad. Leden van de meerderheid mogen stelselmatig eerst hun vragen en opmerkingen maken en nadien komen wij aan bod. U begrijpt toch dat we dit niet langer nemen.

Laat een ding duidelijk zijn. We willen positief zijn maar nemen het niet dat men ons zonder enig respect behandeld. Wij willen al onze vragen stellen aan de sprekers in de commissie al duurt dit een ganse avond. Tevens willen we als grootste oppositiepartij telkenmale als eerste de kans krijgen om het woord te voeren en onze vragen te stelen en opmerkingen te maken. Dat is toch niet teveel gevraagd.

Dit waren dus de redenen dat we de commissie vroegtijdig verlieten. De reden was dus niet dat we niet sociaal waren, dixit René De Preter (sp.a). De reden van ons opstappen was ook niet dat we rap iets wilden verdienen dixit Mieke Vogels (Groen!). Dit laatste komt raar over als je weet dat mevrouw Vogels rap in het Vlaams Parlement ongeveer 4700 € netto per maand verdient. De zitpenning van een districtsraadslid bedraagt 75 € bruto per zitting. Een districtsraadslid verdient dus 150 € bruto per maand. Zulke uitspraken doet Maria Vogels alleen omdat ze gefrustreerd in de Deurnese districtsraad moet blijven zetelen van haar partij, immers haar opvolger is lid van de sp.a. Zij moet dus wel blijven zitten in de Deurnese districtsraad tegen heug en meug (anders blijft Groen met slechts 1 zeteltje over in de districtsraad) en ja…dan doe je al eens van die onbezonnen uitspraken…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...