Een oplossing in zicht voor het gevaarlijke kruispunt Van Den Hautelei-Dascottelei!

Sinds de heraanleg van de Dascottelei gebeuren er wekelijks ongevallen op dit uiterst gevaarlijke kruispunt Van Den Hautelei-Dascottelei. Districtsraadslid Peggy Pooters drong dan ook in de districtsraad van 19 september jl. aan op dringende maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, o.a. de plaatsing van verkeerslichten. Ook de verkeerspolitie bevestigde  in een uiteenzetting op de commissie dat het hier om één van de zwarte punten in Deurne gaat.


Het college ging in op de terechte vraag van ons VB-raadslid. Binnen de drie weken zouden er dus al haaientanden op de weg geschilderd worden en zal het zebrapad verhoogd worden. Op ietwat langere termijn zullen er eveneens verkeerslichten geplaatst worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...