Districtsraad van Deurne telt 2 zetels meer in de volgende legislatuur

In het Staatsblad van 23 februari jl werden de bevolkingcijfers per 1 januari 2012 gepubliceerd. Aan de hand van deze cijfers kunnen de te begeven raadszetels in de gemeenteraad maar ook de districtsraad bepaald worden.


Er zullen in de gemeenteraad geen extra raadszetels bijkomen alhoewel het aantal inwoners in de stad Antwerpen tussen 2006 en 2012 met 35.121 is toegenomen.


 


Aangezien de stad Antwerpen al jaren boven het maximum van 300.000 inwoners zit zullen er in de gemeenteraad geen extra gemeenteraadsleden bijkomen ook al verhoogt het bevolkingcijfer tussen 2006 en 2012 met 35.121 inwoners. Dit komt omdat het maximum aantal zitjes voor een gemeenteraad nl. 55 overeenkomt met een stad van 300.000 inwoners. Antwerpen heeft dit aantal al ruimschoots overschreden.


 


In de districten is de bevolkingstoename vrij divers (zie tabel in bijlage).


De grootste relatieve toename kent het district Antwerpen (11,05%), dan volgen Borgerhout, Hoboken en Deurne kort achter elkaar met resepectievelijk 7,70%, 7,45% en 7,23% bevolkingsgroei. Berchem zit in de middenmoot met 5,71%. In Wilrijk en Merksem stijgt de bevolking met 3,73% en 3,52%. De hekkensluiters zijn Berendrecht – Zandvliet – Lillo met 2,39%  en Ekeren 1,56% toename.


 


Dit geeft als resultaat dat in de districten Berchem, Deurne en Hoboken de volgende legislatuur (2013-2018) er 2 raadszetels meer zullen te begeven zijn. Als de trend zich voorzet is het zelfs zo dat er in Deurne in 2019 nog eens 2 raadszetels bijkomen. Kanshebbers om er in 2019 nog 2 zetels bij te krijgen zijn Antwerpen, Deurne, Hoboken en Wilrijk.


 


Het aantal zetels in de districtsraad van Deurne vermeerderd derhalve van 27 naar 29. Er zullen vanaf januari 2013 twee raadsleden bijkomen….maar weet de huidige meerderheid al dat het nieuwe ontwerp van gemeentedecreet (dat deze dagen in het Vlaams parlement besproken wordt) voorziet dat het aantal leden van het districtscollege verminderd van 5 naar 4? Dat is bijgevolg 1 lucratief mandaat minder….   


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...