Districtsraad van Deurne = Absurdistan

Na de districtsraad van april moet ik toch echt gaan geloven dat we in Absurdistan leven! Het begon al net voor de voorbereidende commissie voor de districtsraad met een telefoontje eerst van de districtcoördinator en enkele dagen later één van keizer Geudens himself. Met de vraag of wij toch niet iemand anders voor konden dragen voor de vzw van de cultuurraad en het MOEST een vrouw zijn. Ja hoor, voor de mensen die mij al iets beter kennen, weten dat zoiets bij mij echt niet goed aankomt. Meer nog de SPA fractie vaardigt ook alleen maar mannen af. Daar de meerderheid onder “leiding” (of is het “lijding”) van voorzitter Geudens al een lijstje had opgemaakt met 9 namen van de 10 met 6 mannen en 3 vrouwen en nu was de redenering ( van keizer Geudens ) dat de Vlaams Belang – VLOTT- fractie dan maar een vrouw MOEST afvaardigen! 


En ik die dacht dat de fracties hier zelfstandig konden over beslissen. Men ging zelfs zo ver om hierover een stemming te organiseren op de districtsraad zelf, iets wat totaal in strijd is met de politieke gebruiken. Een andere fractie moeit zich niet met de personen die deze fractie aanduidt. In het gemeenteraadsbesluit over het lokale cultuurbeleid staat zeer duidelijk:


Elk districtsraad voorziet 1 afgevaardigde per politieke fractie die bij het begin van de legislatuur in de raad vertegenwoordigd was + 1 afgevaardigde per politieke fractie die deel uit maken van het bestuur. Dat geeft de volgende verdeling voor Deurne : 2 spa – spirit / 2 Groen / 2 Vld / 2 CD&V / 1 PVDA / 1 Vlaams Belang – VLOTT.


Als men dan naar de resultaten naast zet van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 is dit niet echt een democratische verdeling het Vlaams Belang – VLOTT krijgt met 43,5 % van de stemmen 1 vertegenwoordiger evenveel als de PVDA met 4,4% van de stemmen! Maar ja dat is een andere discussie. 


Verder stelt dit besluit dat het de respectievelijke fracties zijn die iemand aanduiden en dat dit mandaat aan de fractie toekomt en niet aan een persoon. Ook is het zo dat deze cultuur vzw bestaat uit 21 mensen en daarvan moet één derde van een ander geslacht zijn. En dat de districtsraad deze mensen voordraagt en dat de gemeenteraad, in geheime stemming, hierover stemt. 


Het is onze stelling dat men geen 2 keer een geheime stemming kan organiseren over hetzelfde! 


Dit alles hebben wij dan ook zeer duidelijk gesteld tijdens de districtsraad, maar keizer Geudens was niet voor rede vatbaar, maar wat had u dan anders verwacht. Hij liet de stemming gewoon doorgaan, waaraan wij weigerden deel te nemen. En waarmee men de kandidaat van het Vlaams Belang – VLOTT wegstemde! U zal begrijpen dat wij niet anders konden dan terug een klacht in te dienen bij de gouverneur, en ik ben eens benieuwd hoelang het zal duren voor we nu antwoord krijgen? Bij mijn vorige klacht over de jaarrekening heeft het een jaar geduurd voor we antwoord kregen en hij bevestigde dat we toen gelijk hadden maar dat hij het voor één keer toe liet?! 


Na deze ganse schertsvertoning en schertsstemming op de districtsraad van april was het de beurt aan ons voorstel om de markt op de Lakborslei terug te zetten op haar oorspronkelijke plaats. Groot was mijn verbazing dat de bevoegde schepen Peter De Roeck al onze argumenten bijtrad en toegaf dat er iets moet veranderen met de huidig situatie. Maar niettegenstaande dat stemde men ons punt gewoon weg. Men wil eerst nog meer gegevens verzamelen over deze problemen?! Er is een bevraging van de stad bij de marktkramers. Men heeft de petitielijsten die het Vlaams Belang – VLOTT heeft verzameld waarin de bezoekers van de markt vragen om de markt terug te verplaatsen naar haar originele locatie. Iedereen is het er over eens dat er iets moet veranderen. Tja, welke bijkomende gegevens moet men dan nog hebben? Neen, het punt is door het Vlaams Belang – VLOTT op de agenda gezet en dan moet dat weggestemd worden of het nu een goed is of niet. En dat er nu de kans bestaat dat er iemand vroeg of laat onder een auto terechtkomt zal hen worst wezen. 


En nu zal het districtscollege binnen enkele maanden dit punt waarschijnlijk op de agenda zetten  met hier en daar een punt of een komma die veranderd is en doen uitschijnen dat dit voorstel komt van de meerderheid. Men heeft dit reeds gedaan met de foto’s van de koning en de koningin in de raadszaal. Na Nieuwjaar zijn deze foto’s plots verdwenen (zie foto) zgn. ter uitvoering van een of andere nota  Deze mensen denken echt dat de bevolking niet slimmer is?! Erg, zeer erg is dat, zeker als er met de veiligheid van de marktbezoekers gespeeld wordt! 


Dit belooft voor de komende maanden en jaren, wat voor bokkensprongen deze monstercoalitie in Deurne nog gaat maken kan niemand bedenken, maar het belooft nog spannend te worden…

Jan Van Wesembeeck
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...