DISTRICTSRAAD GAAT NIET DOOR

Doordat de meerderheid niet voltallig kon zijn wordt de districtsraad gewoon afgelast. Deurne wordt meer en meer een bananenrepubliek! Ons persbericht hierover:


DEURNE ONBESTUURBAAR?


DEURNE GELIJKT MEER EN MEER OP EEN BANANENREPUBLIEK


Op donderdag 22 april om 20 u was er normaal een districtsraad in Deurne gepland. De oproeping en de agenda werden aan de districtsraadsleden, zoals voorzien, bezorgd op woensdag 14 april jl. .Vandaag op 22 april omstreeks 13 u werden de districtsraadsleden per e-mail op de hoogte gebracht dat de districtsraad uitzonderlijk niet zal plaatsvinden.


Eigenaardig want gisterenavond, op het fractieoverleg met de voorzitters, deelde de voorzitter nog mee dat de districtsraad normaal zou doorgaan. Alle fractievoorzitters waren het eens met deze gang van zaken. Er werd zelfs beslist om een actualiteitsdebat te houden over de zwemvijver Boekenberg. Er staan ook geen heikele punten op de agenda: een overeenkomst i.v.m. de aanleg van de volkstuinen op Drakenhof, 2 aanpassingen van de verkeersignalisatie, een voorstel van motie i.v.m. de riooltaks en een aantal interpellaties. Niets om als meerderheid wakker van te liggen. Alles zou sowieso goedgekeurd worden.     


Wat is nu de reden dat de districtsraad niet kan bijeenkomen? De raad wordt afgelast wegens extreme overmacht. Letterlijk staat er “Een aantal raadsleden geraakt immers niet tijdig terug in het land waardoor ze de vergadering onmogelijk kunnen bijwonen”.  Het gaat over 3 raadsleden van de meerderheid en 1 raadslid van onze fractie. We zien absoluut niet in dat de afwezigheid van 4 raadsleden een reden kan zijn om deze districtsraad af te gelasten.


Wanneer de meerderheid niet aanwezig kan zijn gaat de districtsraad dus niet (meer) door. Deurne dreigt daardoor onbestuurbaar te worden. Men had dit kunnen weten wanneer men met een krappe meerderheid (14 op de 27) wil besturen tegen 1 partij in. Vraag is tevens of we in een democratie leven als 1 man/vrouw kan beslissen om de districtsraad te laten doorgaan of niet. Waarom is de voorzitter, Frank Geudens, plots van mening veranderd? Welke meerderheidspartij heeft op deze gang van zaken aangedrongen? Op deze manier begint Deurne stilaan te gelijken op een bananenrepubliek waar men de democratie opzij schuift als het goed uitkomt.


Jan Van Wesembeeck                                                             Guy Dirckx


Voorzitter Vlaams Belang afdeling Deurne                           Fractiesecretaris

0477/208 606                                                                           0495/57 62 05    

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...