Districtscollege Deurne (sp.a en Groen!) plundert de districtskas!

Op de districtsraad
van 28 april e.k. staat er slechts 1 punt op de agenda. Het optrekken van het
belkrediet voor de voorzitter van 100,00 € naar 150,00 €. Tevens
worden de belkredieten van 2 districtsschepenen Wendy Van Dorst (sp.a) en Walter
Verbruggen (Groen!) verhoogt van 100,00 naar 125,00 €.. Ook worden
“functionaliteiten” uitgebreid met een I-phone abonnement. Alles moet trouwens
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011. Twee districtsschepen maken geen
gebruik van deze verhoging nl. Marleen De Backer (open vld) en Ariane Van Dooren
(CD&V). Wij stellen toch een aantal vraagtekens bij deze verhoging. Geen van
de districtsschepen heeft een I-phone ter beschikking gekregen van de stad noch
van het district. Het feit dat 2 districtsschepenen dit niet vragen geeft te
denken of de betrokken districtsschepenen en de voorzitter dit wel professioneel
nodig hebben. Is dit niet eerder voor privégebruik? U moet weten dat de
voorzitter beschikt over een bureau in het districtshuis uitgerust met een pc en
een vaste telefoonlijn betaald door het district. De districtsschepenen
beschikken elk over een bureau met een vaste telefoonlijn in de zijvleugel van
het districtshuis. Bovendien hebben zij in het begin van de legislatuur een gsm
gekregen van de stad en de districtsraad heeft hun belkrediet verhoogd van
50,00 € tot 100,00 €.

In oktober wilden
de betrokken districtscollegeleden het belkrediet verhogen tot 125,00 €
per maand. Dit gebeurde trouwens in afwezigheid van de districtsschepen van open
vld en CD&V (louter toeval?). Zij wilden de beslissing enkel laten nemen
door het districtscollege. Na een klacht van Guy Dirckx (Vlaams Belang) heeft de
gouverneur deze beslissing geschorst. En nu dient voorzitter Geudens dit in als
punt op de districtsraad. Het eerste punt dat hij als voorzitter van de
districtsraad (sinds januari 2007) op de agenda zet!

Zijn onze
districtscollegeleden armoezaaiers? Voorzitter Geudens (sp.a) verdient als
voorzitter van het districtscollege een 47.000 € bruto per jaar.
Daarboven komen de zitpenningen als provincieraadslid en fractieleider
(12.000 €) en de zitpenningen als ondervoorzitter en lid van het
directiecomité van ISVAG (5.869 €). Districtsschepen Van Dorst verdient
35.250 €. Daarboven komen de zitpenningen als provincieraadslid (8000
€)
en de zitpenningen van Woonhaven. Bovendien werkt Wendy Van Dorst nog als
medewerker voor Europees parlementslid voor de sp.a., Kathleen Van Brempt.
Walter Verbruggen verdient 35.250 € als districtsschepen en werkt
bovendien nog deeltijds als leerkracht. Kunnen zij niet uit eigen zak hun
belkredieten betalen?

Wij zullen de
hoofdelijke stemming vragen op de districtsraad zodat elke Deurnenaar weet wie
deze fratsen van de districtscollegeleden van sp.a en Groen! goedkeurt. Wij
stemmen uiteraard tegen maar wat doen de andere districtsraadsleden? Wat doet de
PvdA en N-VA? Zijn er al dissidenten in de districtsraad van de beweging Rood!?

Als u binnenkort uw
aanslagbiljet invult weet u ineens waar uw zuurverdiend belastingsgeld naar toe
gaat…naar een druk telefonerende voorzitter of districtschepen van sp.a of
Groen!. Het districtsbestuur van Deurne is echt niet goed
bezig!

Jan Van
Wesembeeck                                              Guy Dirckx

Voorzitter Vlaams Belang Deurne                             Fractiesecretaris

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...