Districtscollege Deurne (sp.a en Groen!) plundert de districtskas met steun van N-VA – Open Vld en CD&V! Afloop van de districtsraad van 28 april 2011

Het is duidelijk geworden op de zitting van 28 april jl. van de districtsraad van Deurne dat men niet moet hopen op eerlijke politici bij de meerderheid in Deurne. In ons eerder verstuurd persbericht hadden wij nog gehoopt dat CD&V – N-VA en Open-Vld niet zouden meewerken aan de eerste stap voor het bekomen van “speeltjes” voor het districtscollege. Wij hadden verwacht dat zij zich ten minste zouden onthouden over het verhogen van het belkrediet bij 3 van de 5 collegeleden in Deurne. Dit was geen ijdele hoop als u het besluit leest, waarin duidelijk vermeld staat, dat Marleen De Backer (Open-Vld) en Ariane Van Dooren (CD&V)  geen gebruik wensten te maken van de verhoging van het belkrediet. Als men dat leest, kan men de vraag stellen waarom de voorzitter en de 2 andere districtsschepenen dan wel een verhoging nodig hebben van 50 € (voor de districtsvoorzitter) en 25 € ( voor de schepenen) per maand van hun belkrediet? Waarom moeten zij wel de mogelijkheid hebben om hun e-mails te ontvangen op de gsm? En welke gsm gaan zij hiervoor gebruiken? Zal dit hun  privétoestel zijn of is de aankoop van een I-phone een volgende fase? Het toestel dat zij in januari 2007 van de stad kregen is hiervoor niet geschikt. “ Die gsm’s  zijn enkel nog goed om mee naar iemand te gooien” zei voorzitter Frank Geudens.


 


Zijn de werkdruk en de taken dan zo ongelijk verdeeld binnen het districtscollege dat slechts 3 van de 5 collegeleden dit nodig hebben? Wat is het bedrag dat de schepenen en de voorzitter op dit moment bellen per maand? Overschrijden zij regelmatig de voorziene 100 € of niet? Waarom is dit nu, voor de laatste 18 maanden van deze legislatuur, nodig? Wat is daar nog de meerwaarde van? Op al deze vragen kwam er geen antwoord! En niettegenstaande er mij uit goede bron gemeld was dat de Open Vld mandatarissen het advies gekregen hadden vanuit hun afdeling om zich te onthouden, keurden zij dit voorstel mee goed. Hetzelfde geldt voor het raadslid van de N-VA. Voor de raad gaf hij, samen met zijn afdelingsvoorzitter, te kennen dat hij zich zou onthouden. Nadien stemde hij voor! Wat is er gebeurd tussen 19 u 35 en 20 u 10,? Feit is dat de raad 10 minuten later is gestart omdat ALLE mandatarissen van de meerderheid nog samen zaten in een apart lokaal voor overleg. Waarom gaan de raadsleden van Open-Vld  in tegen het advies van hun eigen afdeling? Waarom verandert het N-VA- raadslid op 30 minuten van mening? Zeker als men weet dat bij de volgende budgetwijziging men de aankoop van een i-pad voorziet voor het districtscollege, is het duidelijk voor ons dat dit slechts de eerste stap was in het verwerven van nieuwe “speeltjes” voor het districtscollege.


 


Versta mij niet verkeerd als men had aangetoond, op duidelijke en transparante manier, dat het volledige districtscollege dit absoluut nodig heeft om de Deurnenaar beter te helpen was er geen enkel probleem geweest. Maar nu zit er aan gans deze zaak een geurtje of zoals men het in Antwerpen zegt “er zit stront aan de knikker”. Spijtig heel spijtig…


 


 


Jan Van Wesembeeck


Voorzitter Vlaams Belang Deurne

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...