Deurnse feestdag

Zaterdag 3
september was het Deurnse feestdag. Aan het districtshuis hingen er enkel
Deurnse vlaggen. De voorzitter van de Deurnse districtsraad hees de Deurnse
vlag terwijl het Deurnse volkslied gezongen werd. Zouden we deze man zo ver
kunnen krijgen dat hij dit ook doet op 11 juli met de Vlaamse Leeuw bij het
hijsen van de Leeuwenvlag? Er werd een ereburger voorgesteld. Er was een
reuzenstoet waarin een reus rondliep die verdacht veel leek op ons Deurns
districtsraadslid Frans Crauwels. Er waren braderijen op de Herentalsebaan en
de Gallifortlei. Je kon ook terecht op een rommelmarkt waar provincieraadslid Jan Claessen zijn “oude”
rommel verkocht. Er was bovendien nog een vredesvuurwerk en een taptoe.

 

Met dit
alles probeert het districtscollege een Deurns nationaal gevoel te kweken.
Deurns gevoel dat sinds de fusie met Antwerpen op 1 januari 1983 blijkbaar
verdwenen is. Het districtscollege zegt het als volgt: “51 weken per jaar
zijn we Antwerpen, 1 week per jaar gaan we volop voor Deurne”. Het Vlaams Belang
gaat 52 weken volop voor Deurne! Dat is nu net het verschil met de andere
partijen, zij zijn met handen en voeten gebonden aan het stadsbestuur. Het Vlaams Belang niet en daarom is het Vlaams Belang ook een Deurns Belang!    

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...