Deurne: N-VA pleegt eerste kiezersbedrog (Persbericht)

Maandag 18 februari
zal ons bijblijven als de dag waarop de N-VA in Deurne (samen met CD&V en
Open VLD) haar eerste kiezersbedrog pleegde. Het Vlaams Belang van haar
kant stelt zoals steeds de belangen van de Deurnenaars voorop door zich van in
het begin bijzonder constructief op te stellen. Dat kunt u reeds vaststellen
bij het lezen van de aanhef van de toespraak van Jan Van Wesembeeck: “Op 14
oktober jongstleden heeft de Deurnenaar massaal gekozen voor verandering. Het
is aan ons allen om de Deurnenaars te geven waar ze om gevraagd hebben:
Verandering met een grote V.” (zie
de toespraak als bijlage
)

In het Deurnes Bestuursakkoord 2013-2018 hebben N-VA, CD&V en Open VLD
duidelijk de intentie neergeschreven om meer bezig te zijn met de
veiligheidsproblematiek in het district. Er wordt daarbij tevens verwezen naar
het nieuwe bestuursakkoord van de stad Antwerpen, waarin de districten meer
mogelijkheden wordt geboden. Het
Vlaams Belang Deurne
wil uiteraard de meerderheid in dit voornemen ten volle steunen en stelde
daarom gisteren de oprichting voor van een ‘Commissie Veiligheid’. Op die
manier gebruikt de districtsraad alle mogelijke middelen die de wet toelaat om
de bevolking van Deurne optimaal van dienst te zijn, inclusief wat veiligheid
betreft.

Groot was dan ook onze consternatie toen N-VA, CD&V en Open VLD ons
voorstel wegstemden (de oppositieleden van Sp.a, Groen en PvdA onthielden zich van
de stemming). Wij vinden met ons voorstel ter oprichting van een ‘Commissie
Veiligheid’ immers absoluut het warm water niet uit, noch is ons voorstel te
duur of onuitvoerbaar: in de legislaturen ’88-’94 en ’94-’00 (toen stonden Open
VLD, CD&V, Groen en Sp.a aan het roer) bestond reeds een dergelijke
veiligheidscommissie, die middels een optimale samenwerking tussen de politie
en de districtsraad prima werk leverde. Toen Keizer Janssens ten tonele
verscheen kwam er jammer genoeg een einde aan dit veiligheidsbeleid op
districtsniveau, dat zijn deugdelijkheid meer dan voldoende had bewezen. 

Doordat de lijn-Janssens nu wordt doorgetrokken, kunnen wij niet anders dan
concluderen dat de N-VA helemaal niet voor ‘verandering’ staat, maar alles bij
het oude laat: een centralistisch bestuur met Keizer De Wever die nu in de
plaats van Keizer Janssens aan de touwtjes trekt en waarbij de districtsraad zo
veel mogelijk overal wordt buitengehouden. Transparantie nihil; op z’n Belgisch
dus. De N-VA heeft met andere woorden een enorme kans gemist om te laten zien
dat het ook daadwerkelijk doet wat het aan de Deurnenaar heeft beloofd: breken
met het voorgaande beleid en écht werk maken van veiligheid. Het allerergste is
dat de Deurnenaar, die voor verandering heeft gestemd en die alle baat zou
hebben bij zo een ‘Commissie Veiligheid’, in de kou blijft staan.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...