De raadsleden van de meerderheid in Deurne doen niets!

Na de districtsraad van 20 september is het overduidelijk dat dit districtscollege totaal geen voeling heeft van wat er bij de bevolking van Deurne leeft! Erger nog zij fungeren enkel als slippendragers van het stadsbestuur, en in hoofdzaak dan nog van burgemeester Janssens! Als we de begroting bekijken zit daar totaal niets van eigen visie, vanuit Deurne, in. Men zal u wel zeggen dat het gaat over een overgangsbegroting maar hoe lang gaat dit districtscollege zo nog moeten in werken,? Tot 2012 misschien? Neen, zij moeten in de strikt uitgestippelde lijnen van het stadsbestuur lopen, en daar is er echt geen ruimte om bezig te zijn met de verzuchtingen en problemen waar de bevolking van Deurne mee kampt.

Dit zie je ook aan de initiatieven die deze meerderheid al heeft ingediend. Van januari tot nu zijn het er 5 waarvan 1 over de sluiting postkantoren Deurne Noord (waar het Vlaams Belang al maanden van tevoren had over tussengekomen en een advies had over ingediend, maar dat werd toen weggelachen)! Verder nog 1 van Mieke Vogels (Groen!) dat gaat over het plaatsen van geluidsschermen langs de ring. Dit is een bovenlokaal bevoegdheid en ze had dit in het Vlaams parlement kunnen doen, waar ze trouwens ook in zetelt.Tja, het is niet zo eenvoudig als beginnend districtsraadslid… Dan zijn er nog 2 punten van Steven Leyder ( CD&V) over het speelbos en 1 van Ariane Van Dooren (CD&V) over een zebrapad. Als we dit dan even samen vatten is de verdeling van de ingediende punten van de meerderheid als volgt:
SPA 1 – Groen 1 – Cd&v 2 – VLD 0 en dit van januari tot nu! Als u de ingediende punten van het Vlaams Belang wil na zien kan u dat op deze webstek zien. Het zijn er op dit moment alles te samen meer dan 15 ( initiatieven en interpellaties samen!).

Dan zwijg ik over al de punten die op de normale agenda staan waarover onze fractie, het Vlaams Belang – Vlott, elke raad over tussenkomt. Om u een idee te geven zal ik even een opsomming geven van de zitting van 20 september:
-18 B punten laten om zetten naar een A punt zodat we hierover konden tussen komen, en aan de reactie te zien van de andere partijen hadden zij weer niet de volledige bundel gelezen!
– 8 punten uit de begroting apart laten stemmen.
– Tussenkomst op de algemene begroting
– Tussenkomst op het jeugdbeleidsplan zowel van de stad als van Deurne
– Tussenkomst op het cultuurbeleidsplan
– Tussenkomst op de nieuwe reglementering voor het toekennen van bewonerskaarten om te parkeren met lichte vracht auto’s
– 8 interpellaties ingediend

Nu kunt u zeggen dat de fractie Vlaams Belang – Vlott aan het overdrijven is, maar wij nemen ons mandaat in de Districtsraad dan ook zeer ernstig! Deurne is tenslotte een district van +/- 70.000 inwoners. Dat is meer dan Mechelen – Gent of Oostende. De inwoners van Deurne verdienen dat hun gekozenen, ook zetelen ze in een districtsraad met beperkte bevoegdheden, hard werkende vertegenwoordigers zijn die weten met wat ze bezig zijn.

Maar terug naar de zitting van 20 september, zoals aangekondigd interpelleerde districtsraadvoorzitter Geudens (sp.a) terug over het oprichten van een preventieraad in Deurne. Deze slaafse meerderheid had in juni mijn initiatief om een preventieraad op te richten weggestemd, niettegenstaande het in het bestuursakkoord van Deurne staat! Toen had voorzitter Geudens (sp.a) aangekondigd dat hij tegen het najaar een alternatief ging uit werken en voorstellen zou doen aan de raad. Ik wou enkel weten hoever hij hiermee stond. Blijkbaar staat ze nergens dus! Men moet echt geen politiek genie zijn om te verstaan dat het gewoon niet mag van Janssens en co.! Op mijn vraag hoe het dan komt dat in het district Berchem er wel een preventieraad bestond, met medewerking van politie, buurtopzichters, de Lijn… enz kwam geen antwoord. Alleen dat de “stad” (lees Janssens) had laten weten dat het district Deurne absoluut niet bevoegd is om met veiligheid bezig te zijn! En de partijen VLD en CD&V-NVA zwegen in alle tonen.
Begrijpe wie begrijpe kan, de politie vraagt aan buurtbewoners en buurtcomités om samenwerking en zelfs om BIN’s mee op te richten, maar een RECHTSTREEKS VERKOZEN raad mag zich niet bezighouden van Janssens en Co met de veiligheid van haar bewoners! En ik die dacht dat veiligheid een recht was van de bevolking en zodoende ook de plicht was van haar verkozen mandatarissen om zich daar mee bezig te houden. Maar laat één ding duidelijk zijn wij zullen ons ALTIJD blijven bezig houden met de veiligheid van de bewoners van Deurne of Janssens en co dit nu graag hebben of niet! En wij zullen daarin steeds tussenkomen zowel in de gemeenteraad als in de districtsraad van Deurne indien nodig is. Dat beloof ik u.

Jan Van Wesembeeck
Fractie Voorzitter Vlaams Belang – Vlott
Voorzitter Vlaams Belang Deurne

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...